ŞAPKA TARİHÇESİ

Paylaş
 

ŞAPKA TARİHÇESİ

İnsanların gerek süslenmek, gerekse de güneşe, yağmura karşı başlarını korumak için kullandıkları bir giyim aracıdır.

Tarihin ilk çağlarından beri insanlar şap­ka kullanmışlardır. Mısırlılar, Iranlılar, Hititlıler, Kaideliler, Asurlular şapka giyerlerdi. Hititli şapkalarının tepesi dikti, kenarları da kulakları örterdi. Eski Yunanlılar basit bir külah giyerlerdi. Romalılar’da erkeklerde, kadınlarda şapkayı çok az kullanırlar, kadın­lar bir örtü ile, erkekler de «tuğa» denilen elbiselerinin bir ucu ile başlarını örterlerdi.

Avrupa’da XIII. yüzyıldan sonra şapka giy­mek bir gelenek haline geldi. Bu moda önce köylüler arasında başladı, sonra prensler de, şehirlerde yaşayanlar da şapka kullandılar. Şapka böylece köklü bir şekilde yayıldıktan sonra çeşitleri ortaya çıktı. Bugün batı dünya­sında kadınların, erkeklerin kullandıkları şap­kaların türlü çeşitleri olduğu gibi, ayrı ülke­lerde yaşayan insanlar da çeşitli şapkalar kul­lanırlar. Erkek şapkalarının birkaç çeşidi var­dır: «fötr», «silindir», «melon», «kasket», «bere», «hasır» şapka gibi. Panama’da yapı­lan «Panama» adiyle anılan erkek ve kadın şapkaları bütün dünyada kullanılır.

Bu yazı 170 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler