Sanayi İnkılabının Doğuşu

Paylaş
 

Sanayi İnkılabının Doğuşu

İnsanoğlu Binlerce yıl boyunca tüm işlerini el ve kas gücüne dayanarak gerçekleştirdi .Ancak Avrupa’da yaşanan Sanayi İnkılabı ile bu durum baştan sona değişti ve ilk defa el ve kas gücü yerine makine gücü kullanılmaya başlandı .Bilindiği gibi Avrupa Ortaçağ boyunca karanlık bir dönem yaşamış ve bilimsel teknolojik anlamda pek fazla bir gelişme görülmemişti .Özellikle Katolik kilisesinin baskıcı tutumu Avrupa’da bilimsel gelişmelerin önüne set çekmişti. Ancak daha sonraki süreçte yaşanan Coğrafi keşifler arkasından gelen Rönesans Hareketi ve daha sonra yaşanan Reform Hareketi ile birlikte Katolik kilisesinin baskıcı tutumu kırılmış ve bilimadamları daha özgür bir ortamda hareket ederek yeni buluşlara imza atmaya başlamışlardı .İşte bu ortam Avrupa’da aydınlanma çağının doğmasına neden oldu .Aydınlanma Çağı sayesinde Avrupa’da Bilim ve teknolojide muazzam bir gelişme yaşandı .Aydınlanma çağının etkisi ile birlikte yaşanan bilimsel buluşlar İngiliz bilim adamı James Watt buhar gücünü keşfetmesi ile bambaşka bir yöne evrildi .Buhar gücünün özellikle İngiltere’deki dokuma fabrikalarında kullanılması ve böylece çok miktarda kumaşın kısa sürede üretilebilmesi bütün dünyanın kaderini değiştirdi .Buhar gücü sadece dokuma sanayinde kullanılmakla kalmadı arkasından ulaşım Madencilik taşımacılık gibi çok farklı alanlarda kullanıldı .Sanayi İnkılabı olmadan önce insanoğlu el ve kas gücü ile sadece belli miktarlarda üretim yapabilmek deydi .Ancak makinaların kullanılması ile birlikte 24 saat kesintisiz üretim yapılabilinmekteydi ve bu da üretim miktarını ve maliyetleri inanılmaz bir şekilde etkin kıldı .İngiltere’de başlayan bu makineleşme daha sonra Almanya ,Fransa ,Hollanda, Avusturya gibi Avrupalı devletlere yayıldı ve tüm bu devletler hızlı bir şekilde sanayileşerek üretim kapasitelerini artırmaya gayret ettiler .

Sanayi İnkılabının Sonuçları

Peki sanayi inkılabının sonuçları neler oldu .En önemli sonucu tabi ki insan gücünün yerini makinelerin almasıydı. Böylece giderek fabrikalaşma yaygınlaştı ve küçük işletmeler yerlerini büyük fabrikalara bırakmak zorunda kaldılar .

Ulaşımda buhar gücünün kullanılması çok önemli bir devrime yol açtı .Buhar gücüyle çalışan lokomotifler veya buhar gücüyle çalışan gemiler mesafeleri çok daha hızlı bir şekilde ve kesintisiz bir şekilde olabilmekteydi .Özellikle buhar gücüyle çalışan lokomotifler sanayi inkılabının doğmasında ve yaygınlaşmasında çok etkili oldu. Lokomotifler sayesinde fabrikalara gerekli olan ham madde kolay bir şekilde taşınabilmekteydi. Aynı şekilde üretilen ürünlerde lokomotifler sayesinde yüzlerce binlerce kilometre öteye taşına bilinmekteydi .

Sanayi İnkılabının en önemli sonuçlarından bir tanesi mal üretmek için hammadde ihtiyacı arttırdı .Aynı şekilde üretilen malların satılması gerekmekteydi. Bu da pazar ihtiyacını doğurdu. İşte bu hammadde ve pazar ihtiyacı ne yazık ki sömürgeciliğin doğmasına yol açtı ve Avrupalı devletler dünyanın dört bir yanını sömürge haline getirerek buradan elde ettikleri Hammaddeyi Avrupa’ya taşıyıp fabrikalarda işlemeye başladılar .

İlk defa şçi sınıfı Sanayi İnkılabı ile ortaya çıktı .

Teknolojinin gelişmesi sonucunda yeni yollar ve kanallar açılmaya başlandı .Özellikle Panama kalanı ve Süveyş Kanalı Bu anlamda çok önemli gelişmeler di.

Avrupa’nın gelir seviyesi bir anda yükseldi ve Avrupa dünyanın en zengin bölgesi haline geldi .

Köyde geçimini sağlayamayan köylüler kentlerde kurulan büyük fabrikalarda çalışmak için kentlere göç etmeye başladılar ve böylece Avrupa’da büyük kentler giderek kalabalıklaştı .

Sanayi inkılabının En önemli sonuçlarından bir tanesi de 1 Dünya Savaşı’na neden olmasıdır .Avrupalı devletler hammadde ve pazar arayışı unda birbirleri ile şiddetli bir rekabet içerisine girişmiş bu rekabet beraberinde çatışmayı ve dünyanın o güne kadar gördüğü en büyük savaş olan bir Dünya Savaşı’na neden olmuştu .

İşçiler Sanayi İnkılabı ile birlikte fabrikalarda çalışmaya başlamış ancak koşullar ve ücretler son derece kötü ve zorlayıcı idi .Buna daha fazla dayanamayan işçiler ayaklanmış ve Avrupalı devletler de ciddi bir sorun haline dönüşmüştü .

Sanayi İnkılabı sonucunda Sosyalizm ,Kapitalizm ve Emperyalizm gibi akımlar doğmuş bu akımlar arasında yaşanan çatışma ve gerginlik daha sonraki yıllarda soğuk savaşa neden olmuştur.

http://bilelimmi.com/tarihteki-onemli-buluslar/

http://bilelimmi.com/sanayi-inkilabi/

http://bilelimmi.com/ulkemizde-sanayi-2/

Bu yazı 309 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/