SAMUEL  COLT KİMDİR?

Paylaş
 

 SAMUEL  COLT KİMDİR? (1814-1862)

Samuel Colt, A B.D’li bir silah yapımcısıdır. Ateşli silahlar tarihinde hâlâ en ünlü olma niteliğim koruyan tabancalar, onun buluşudur. Samuel Colt babası işadamıydı: Ware’de (Massachusetts) ipekli dokuma işiyle uğraşırdı Ateşli silahları az çok tanıyacak bi­çimde yetiştirilmiş olarf Samuel Colt bilime yat­kınlığı virdi ve ipek dokuma üretimindeki maktnalaşma ona etkileyici geliyordu Bu konudaki yeteneğini, ilk kez. yakınlarındaki Ware gölünde, bir salı «havaya uçurarak» gösterdi. Sırılsıklam olan seyircilerin öfke­sinden onu sualtında gerçekleştirdiği patlamaya hay­ran olan mühendis Elisha Root kurtardı. Amherst Akademisine gönderilen Samuel Colt patlayıcılara duyduğu ilgi yüzünden okulun bir bölümünü harabettl ve ko­vulacağım düşünerek okuldan ayrıldı. Boston’dan bir gemiye binip kaçtı ve denizci oldu. O sırada on altı yaşındaydı Collier’inkinden daha iyi işleyen bir tahta ta­banca yaptı. Yurda döndüğü zaman, babasının deste­ğini de sağlayarak, tabanca yapımına başladı. Bu iş için gerekli parayı kazanma amacıyla gezici bir gös­teri düzenledi ve güldürücü gazın etkilerini sergiledi 1835’te revolver tasarımını tamamlamıştı. Önce İngiltere ve Avrupa’da, ertesi yıl da A B D’nde patent aldı Patterspn’da (New jersey). Patterson Silah Üre­timi Şirketl’nl kurdu ve 36 kalibrelik beşpatlar üret­meye başladı Samuel Colt  bu silahın seri üretimini gerçekleş­tirmeyi ummuştu; ama makina için gerekli yatırıma yeterince destek bulamadı. Elle yapılan silahlar ise pahalı oluyor ve kısıtlı sayıda sipariş alınabiliyordu Şirket bu yüzden 1842’de iflas etti.

 

Samuel Colt daha sonra, hükümet hesabına, sualtı MADEN’lerinde çalıştı. Bu madenlerde ateşleme yapmak için kullanılan ilk başarılı sualtı kablolarını geliştirdi Ancak, başarıyla sonuçlanan deneylere karşın, hükü­met gereken ilgiyi göstermedi. 1843’te, New York ile Coney Island arasında ilk sualtı TELGRAF bağlantı­sını kurdu.

Bu arada Meksika savaşı başlamıştı. 1847’de Colt tabancalarının hızlı ateş etme kapasitesini beğenen Texas ordusu, bunlardan 1 000 tane ısmarladı. İlk üre­tim araçları satılmış olduğu İçin Samuel Colt Eli Whitney’ln silah şirketini kiralayıp, yeni tasarımını orada ger­çekleştirmek zorunda kaldı Sipariş tamamlanınca Connecticut’daki Hartford kentinde. Samuel Colt  Patentli Si­lah Şirketi ni kurdu ve eski arkadaşı Ellsha Root’la bir­likte seri üretime başladı. Bazen Samuel Colt dan REVOLVER’in bulucusu olarak söz edilir; ama gerçekte bu tür silahlar ondan yıllarca önce yapılmıştır Onun en önemli katkısı, toplu taban­canın seri üretime dayalı tasarımını geliştirmiş ol­masıdır. Bu alanda, bir mühendis olan Elisha Root’un katkısı çok önemlidir. Root, o zamana kadar görülme­miş sayıda takım tezgahının ve donanımın tasarımını yaptı. İki arkadaş, birlikte seri üretimin temel ilkesini, yani değiştirilebilir parçalar üretimini ortaya koydu­lar. A.B.D. endüstrisi hızla geliştiği ve yeterli sayı­da işçi bulunamadığı için, yeni çıkan makinalar he­men uygulamaya konuluyordu. Tabancaları dünya çapında ilgi çekince Colt, ken­disini zengin eden ve günümüzde de aynı yerde varlı­ğını sürdüren daha büyük bir şirket kurdu. İç Savaş’ ta. fabrikasının her zamankinden daha çok çalıştığı bir sırada öldü; ama silahları, özellikle de ordu için üretilen ve Peacemaker (Barıştırıcı) takma adı veri­len 45 kalibrelik, kurma horozlu revolver önemini sür­dürdü

Bu yazı 182 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/