Samsunun Tarihçesi

Samsunun Tarihçesi

Samsun Karadeniz Bölgesi’nin orta bölümünde önemli bir şehir ve İşlek bir limandır .Karadeniz kıyılarının en büyük şehridir her yönden elverişli bir yerde bulunması nedeniyle çok eskiden beri buraya yerleşmiş olduğu sanılmaktadır .Eski kaynaklara göre milletler İsa’dan önce altıncı yüzyılda burada Amisos adıyla bir şeye kurmuşlardır .İsa’dan önce 5 yüzyılda Paris de zamanında Atina Sinop ile birlikte Amisos ada Egemen olmuştur .Atinadan buraya göçmenler gönderilmiştir .Samsun İsa’dan önce 370 de Perslerin yönetimine girdi. Büyük İskender buraya özerklik verdiği .İsa’dan önce 3 yüzyılın ortalarında Pontus Krallığını bağlandı .Mithat Sinop ile birlikte Samsun’u da Başkent yaptı .Ayrıca Şehri yeni bir bölüm ekledi, Roma komutanı Lukullus tarafından alındı .Sezar şehre bağımsızlık tanıdı. İsa’dan önce 47 Doğu Roma İmparatorluğu yönetiminde piskoposluk Merkezi oldu. Abbasiler zamanında Malatya Emir’i Bir Müslüman ordusu ile ilerleyerek Samsun’u yağma etti 863. Bundan sonra uzun bir süre saldırıya uğramadı .Ticaret merkezi olarak yeniden girişte Türklerin Anadolu’ya egemen olmalarından sonra Danışmentler buraya akınlar yaptılar. Samsun Selçuklu Sultan İkinci Kılıçarslan zamanında alındı fakat uzun süre şehrin eski korunaklı bölümü Hristiyanların elinde kaldı buraya kafir Samsun denildi .Şehir Türk yönetiminde Anadolu’yu Kırıma bağlayan Ticaret Merkezi oldu. Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlı Devleti’ne katıldı.Ankara Savaşı 1402 den sonra Timur’un Kuvvetleri Samsun ve çevresini  yıkıp yaktılar. Samsun bir süre Yıldırım Beyazıt’ın oğlu Süleyman Çelebi ye bağlı kaldı 1419 da isfendiyaroğlu Hızırbey yönetimine girdi .Birinci Mehmet zamanda yeniden Osmanlı Devleti’ne katıldı .Hristiyanlar 1425 de ellerinde bulunan Kafir Samsun’u yakarak buradan ayrıldılar .Samsun bundan sonra önemini yitirdi .Küçük bir iskele oldu ,19 yüzyılın sonlarında buharlı gemilerin işlemesi ve Bafra Ovası’nda Tütüncülüğün gelişmesiyle yıllar  içinde önem kazandı .İç Anadolu’nun Liman şehri durumuna geldi nüfusu arttı .1869 yılında büyük bir bölümü yandı bir Fransız mimarının planı üzerine yeniden kuruldu. 1 Dünya Savaşı’nda Rus savaş gemileri şehri 4 kez bomba tuttular .Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İngilizlerin işgaline uğradı  .19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Paşa Kurtuluş Savaşını başlatmak için Bandırma Vapuru ile buraya geldi .1923’te il merkezi oldu, Samsun’da eski çağlara ait önemli bir eser yoktur .Yalnız camiler ve mescitler vardır .Yalı Camisi buğday pazarındadır. Hoca Hayrettin Camisi de denilir sadık bir Abdullah tarafından 1312 yılında yaptırılmıştır .Kare planlıdır duvarları taş ve tuğla karışımıdır sekizgen bir kasnak üzerine oturtan tromplu bir kubbe ile örtülüdür .Kubbenin üstü kiremitle kaplıdır son cemaat yeri sonradan eklenmiştir mimarisi tek şereflidir .Hacı Hatun Camisi Saathane Meydanı yakınındadır .Hatice oğlu İbrahim tarafından  1694 de yapılmıştır kare planlıdır ,sekizgen bir kasnak üzerine oturtulan basık tek kubbesi tuğladan yapılmıştır .Bu durumlarla oldukça değişikliğe uğramıştır kalın mimarisi tek şereflidir büyük cami fuar karşısındadır Valide camisi denir .Samsun’un en büyük camisidir Batumlu Hacı Ali tarafından yaptırılmıştır ne zaman yaptırdığı bilinmiyor .Abdülaziz’in annesi Pertevniyal Sultan tarafından onartılmıştır .Sarımsı renkli kesme taştan yapılmıştır, kubbe kasnağı içten yuvarlak dıştan sekizgen şekildedir büyük kubbesi basıktır. Dört Yanında üzerleri kubbeli denge kuleleri bulunmaktadır .Kubbenin içi renkli bitkisel ve geometrik motiflerle süsüdür, tek şerefeli iki minaresi vardır Samsun’da da başka camiler ve mescitler de bulunmaktadır.

Bu yazı 136 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/