Saltanatın Kaldırılması

Paylaş
 

Saltanatın Kaldırılması

Türk tarihindeki en önemli dönüm noktalarından bir tanesi hiç kuşkusuz saltanatın kaldırılmasıdır .1 Kasım 1922’de Saltanat kaldırılmış ve daha sonra ilan edilen Cumhuriyetle birlikte yönetim şekli baştan sonu değişmiştir .Bilindiği gibi Türkler Orta Asya’dan itibaren monarşi ile yönetilen bir millettir .Orta Asya’da kurulan devletlerin başında Kağan, Hakan ünvanlı kişiler bulunmaktaydı .Daha sonra Selçuklularla devam eden Monarşik yönetim anlayışı Osmanlı ile doruk noktasına çıkmış ve Osmanlı İmparatorluğu kurduğu devlet sistemi ile çağına damga vurmuştu .Boyunca Osmanlı İmparatorluğu başarıdan başarıya koşmuş hem Avrupa’da hem Asya’da hem de Afrika topraklarında çok geniş bir alana başarıyla hükmetmişti .

Ancak Osmanlı Devleti 17 -18 yüzyıldan itibaren duraklama ve gerileme dönemine girmiş batıda yaşanan gelişmelere yerinde takip edemediği için birçok alanda geri kalmıştı .Osmanlı İmparatorluğu’nun son 200-250 yılı yenilik hareketleri ile geçmiş ve Osmanlı Devleti yaptığı ıslahatlarla devlet içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmaya çalışmıştı .Ancak 1 dünya savaşı ve bu savaş sonrasında yenilen Osmanlı Devleti ve tabi ki Saltanat anlayışı da son demlerini yaşamaktaydı. Anadolu’da kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi milli mücadeleyi başarıyla sürdürmüş özellikle Batı Anadolu’da yapılan Birinci İnönü 2 İnönü Sakarya Meydan Muharebesi ve büyük taarruzda birlikte düşmanı yurttan söküp atmayı başarmıştı .Sıra nihai barış antlaşmasının yapılmasına gelmişti .Barış görüşmeleri esnasında İtilaf Devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi ile birlikte İstanbul hükümetini aynı anda davet etmişlerdi .İtilaf devletlerinin ana amacı çok netti Türkler arasında ikilik çıkarmak ve bu sayede Türklere istedikleri anlaşmayı da yatabilmek di. İşte bu ikili ortadan kaldırmak ve artık çağın gerisinde kalmış olan Saltanat rejimine son verip Millet egemenliğine dayanan devlet rejimine geçmek için saltanatın 1 Kasım 1922’de kaldırılmasına karar verildi .

Bunun sonucunda 600 yıldan beri devam eden Osmanlı hanedanlığı sona erdi. İstanbul Hükümeti’nin başında olan Tevfik Paşa hükümeti istifa etmek durumunda kaldı .Son Osmanlı hükümdarı olan Sultan Vahdettin İstanbul’dan ayrılmak zorunda kaldı .İtilaf devletlerinin çıkardığı ikilik ortadan kalkmış oldu ve Türk tarafının eli güçlendi .Türk tarafı eskisinden çok daha rahat bir şekilde Lozan barış görüşmelerine gitme şansını elde etti .Milli egemenliğin gerçekleşmesi mümkün oldu daha sonra ki süreçte çok partili hayata da geçilerek Demokratik değerler güç kazanmaya başladı. Osmanlı hanedanından Abdülmecid Efendi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından halife ilan edildi. Daha sonra ise Şartlar uygun olmadığı için ve eski rejime geri dönüme korkusuyla halifelik de kaldırıldı .Çıkarılan yasayla birlikte Osmanlı hanedanın yurtdışına sürgüne gönderilmesine karar verildi .1974’de kadar da Osmanlı sülalesi Türkiye’ye giriş yapamadı Osmanlı İmparatorluğu Türk tarihinin en Şanlı devletlerinden biridir ve Türk milletini yüzyıllar boyunca başarıyla yönetmiş onu her anlamda yüceltmiştir .Ancak her konuda olduğu gibi Osmanlı Devleti de zamanını tamamlamış ve yerine yeni devlet anlayışına bırakmak durumunda kalmıştır.

Bu yazı 225 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler