Rusya Japonya Savaşı

Paylaş
 

Rusya Japonya Savaşı

Rusya Japonya Savaşı tarihte çok önemli bir dönüm noktası olmuştur.Birinci Dünya Savaşına yaklaşırken iki büyük güç Rusya Japonya Savaşında kozlarını paylaşmışlardı.Rusya Japonya Savaşında japonlar kesin üstünlük sağlamışlar ve büyük bir güç olduklarını kanıtlamışlardı.İşte bu yazımızda Rusya Japonya Savaşının nedenlerini sonuçlarını ele alıcağız.

On dokuzuncu yüzyıl sonlarında Çin’i nüfuz bölgelerine bölme çabalarında iki büyük sömürgeci güç, İngiltere ile Fransa arasında bir anlaşma sağanmış gibiydi. Buna karşiık, paylaşım mücadelesine daha geç katılan Japonya ile Rusya arasında da Çin ve Kore topraklarıyla ilgili bir çatışma kaçınılmaz görünüyordu.

Japonya 1894’te Kore’ye müdahale ettiği gerekçesiyle Çin’e savaş açmış. Mançurya’daki Port Arthur limanı ile Riormoza Adasını ele geçirmişti. Ama bu limanın büyük stratejik öneminden ötürü Batı devletleri Japonya’ya diplomatik baskı yaparak Port Arthur’u bırakmasını sağlamışlardı. 1900’deki Boxer İsyanı sırasında Rusya Çin’e yardım bahanesiyle Port Arthur’a girmiş ve limanı kendi deniz üssü olarak kullanmaya başlamıştı Batı devletlerinin Rusya’ya itirazları ve 1902 de soruna çözüm bulmak amacıyla Petersburg’da yapılan görüşmeler de sonuç vermeyince Japonya bir ültimatom vermiş, Rusya’da buna sert bir yanıt göndermişti. Japonya, zaten Rusya’nn Mançurya’daki varlığını  bir kışkırtma olarak görüyordu; aldığı sert karşılıktan sonra Rusya’ya savaş açmaya kesin karar vermişti. Rus yönetimi ise, kolayca kazanabileceğini sandığı böyle bir savaştan, içerdeki muhalefeti bastırmak amacıyla da yararlanabileceğini düşünmekteydi.

Savaş bir “Pearl Harbour provası” gibi başladı. Japonlar, Rus askerlerinin bölgeye kolayca aktarılmasını sağlayacak olan Transsibirya demiryolunun bitiş tarihi olan 1905’ten önce saldırmaya karar vermişlerdi. Japon donanması, açıkça savaş ilan etmeden, 8 Şubat 1904’te Port Arthur’daki Rus deniz filosuna apansız bir gece baskını düzenledi. İki Rus zırhlısını batırdı. Ertesi gün de savaş ilan etti.

Rusya, bu ilk moral bozucu deneye karşın, birkaç hafta sonra bölgeye yeni filo komutanı Amiral Makarov u gönderdi. Makarov kısa süreli bir denge kurmayı başarır gibi oldu. Ama nisan ortalarına doğru Japonlar onu bir mayım alanına çektiler; Makarov’un sancak gemisi, içinde kendisi de olduğu halde, Port Arthur’daki Rus askerlerinin gözleri önünde havaya uçtu.

Bu arada savaşın ilk gününde Kore’nin güneybatısına çıkmış olan Japon kara kuvvetleri Yalu’ya doğru ilerliyorlardı. O sırada Rusya’nın bölgede 100.000 askeri vardı; Japon ordusu ise yedeklerle birlikte 300.000 kişiydi. Rus genel komutanı General Kuropatkin Rusya’dan destek gelinceye kadar geri çekilmeyi düşünüyordu; ama önerisi kabul edilmedi. Ruslar 1 Mayıs’ta Yalu’da büyük bir yenilgiye uğradılar. Kısa surede Mançurya’ya yeni Japon birliklerinin gönderilmesiyle. Port Arthur’un kara bağlantısı kesilmiş oldu. Bundan sonra General Oku komutasındaki üç tümenlik Japon 2. Ordusu Port Arthur’un bulunduğu Liaotung Yarımadasının kuzeyine çıktı Haziran başında da General Noginın Üçüncü Ordusu. Port Arthur’un çok yakınındaki Dairen’e çıktı. Japonlar, Port Arthur kuşatmasının komutasını Nogi’ye bırakarak kuzeye, Kuropatkin komutasındaki asıl Rus ordusuna doğru ilerlemeye başladılar. Bu cephede, Telissu ve Liaoyang’da ağustos ayındaki ilk muharebelerde Japonlar üstünlüklerini sürdürdüler. Kuropatkin’in yeni birliklere ihtiyacı vardı; ama Petersburgdaki Rus yönetimi, yenilginin yurt içinde bir ayaklanmaya neden olmasından korktuğu için en iyi birlikleri Avrupa kıtasında bırakıyor, Mançurya’ya eğitimsiz yedek birlikleri gönderiyordu. Yine de Rus ordusu, sırf sayısal üstünlükten ötürü Japonlara karşı uzun bir süre daha dırenebildi.

Bu arada Port Arthur’daki Rus kuvvetleri uzun süren bir kuşatma sonunda 2 Ocak 1905’te General Nogi’ye teslim olmuşlardı. Bundan sonra Çarlık yönetimi paniğe kapılacak, yanlış üstüne yanlış yapacaktı Özellikle. Rus donanması ile kara kuvvetleri arasındaki bağlantı bir türlü kurulamayacaktı

Eylül ayında Liaoyang’da General Oyama komutasında birleşen üç Japon ordusu 1904 sonbaharı boyunca Mukden’e doğru ilerlemişti. 21 Şubat 1904’te başlayan ve 20 gün süren Mukden muharebesinde Kuropatkin, yeterli destek alamadığı için yenildi. Ne var ki  Japon ordusu da gücünü tüketmek üzereydi ve Batıdan asi Rus yedekleri Mançurya’ya yeni yeni ulaşmaya başlamışlardı Bu yüzden. Japonya da savaşın bir barış anlaşmasıyla sona erdirilmesine karşı değildi.

Bu sırada. Ekim 1904’te Port Arthur’a gitmek üzere Baltik Denizinden hareket eden Rus Battık filosu 7 ay içinde Kuzey Buz Denizini aşarak Mançurya kıyılarına gelebilmişti. Ama geldiğinde Port Arthur çoktan Japonlara teslim olmuştu. Bu yüzden Baltık filosu Port Arthur yerine Vladivostok’taki Rus üssüne yöneldi.

Japon kruvazörleri Rus filosunu 27 Mayıs 1905’te Tsuşima Boğazından geçerken saptadılar. Amiral Togo komutasındaki Japon filosu hiç beklemeden saldırdı. İki filo arasındaki ilk çatışmada  üstünlük hemen Togo’ya geçti .Japonya, daha önce Çin’le bir deniz savaşı deneyi geçirdiği, büyük savaş gemileri İngiltere’de yapıldığı ve deniz subaylarının çoğu da İngiltere’de eğitim gördüğü için, denizde karadan daha büyük bir avantaja sahipti.

Üstelik. Rus top mermileri çoğu zaman patlamıyordu. 24 saat süren Tsuşima deniz muharebesi sonunda Rusların 12 gemisi battı.

4 ü Japonların eline geçti, 3 ü de tarafsız limanlarda gözaltına alındı. Battık denizinden yola çıkan filodan ancak iki destroyer ve bir hafif silahlı yat Vladivostok’a varabildi. 28 Nisan sabahı. Rus filosu, hemen hiç yara almamış olan Togo’nun filosuna teslim olmuştu. Bu Rusların aldığı en ağr yenilgiydi.

Son umutlarını Battık filosuna bağlayan Rus yönetimi bu bozgun karşısında çaresiz kalmıştı; grevler, köylerde toprak işgalleri başlamıştı. Japonya ise. Mançurya’da Mukden zafenne karşın/gücünün sonuna gelmişti. Rusya’nn da bir barışa karşı olmadığı anlaşılıyordu; böylece Japonya ABD Başkanı Theodor Roosevelt’ten aracılık yapmasını istedi.

İki taraf. ABD’nin Portsmouth kentinde görüşme masasına oturdular. Rus başdelegesı Kont Witte. ABD kamuoyunu kendi yanlarına çekebilmek için çok çalışıyordu ve bunda başardı da olmuştu. Çok kısa bir sure önce Japonya’yı haklı bulan ABD. Japon delegelerine Rus koşullarını kabul etmeleri için baskı yapmaya başladı. Amerika’nın desteği olmadan uzun dönemde başardı olamayacağını anlayan Japonya da Kore’de Japon egemenliğinin kabul edilmesi. Rus’ların Güney Sakhalin ve Mançurya’dan çekilmesi koşuluyla anlaşmaya razı oldu. 5 Eylül 1905 te imzalanan Portsmouth anlaşması. Japonya’nn Kore’deki çıkarlarını tanıyor  Liaotung Varımadasmn kullanma hakkını. Doğu Çin Demiryolunun güney kısmını ve Sakhalin Yarımadasının güneyini Japonya’ya brakıyordu. Japon delegeleri bir savaş tazminatı ödenmesini de istiyorlardı ama Rusya buna kesin olarak karşı çıkmıştı. Büyük bir Avrupalı devleti yenmenin coşkusu içindeki Japon kamuoyu ise bu kısmi gerileme karşısında bile öfkeye kapılacak, Japonya’da sokak gösterilen ve çatışmalar meydana gelecekti. Ama Japonya bu savaş ve anlaşmayla ilk kez bir “büyük güç” statüsüne kavuşmuştu 1910 da Kore’yi bütünüyle ilhak ederek Doğu Asya’da en büyük askeri güç olduğunu ilan edecekti.

http://bilelimmi.com/kutsal-roma-germen-imparatorlugu/

http://bilelimmi.com/canakkale-savaslari/

http://bilelimmi.com/rusyayi-rusya-yapan-adam-deli-petro/

Bu yazı 230 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/