• DOLAR
  7,2915
 • EURO
  8,5355
 • ALTIN
  477,20
 • BIST
  1,1787
Rus Bolşevik Devrimi

Rus Bolşevik Devrimi

XX. yüzyılın başlarında Rusya, (1917) âdeta Ortaçağ’da yaşadığı bir devletti: çok güçlü bir feodal düzen mujikler’i (köylüler) sefalet için­de tutuyordu. Çar Nikola II, Rasputin adındaki meczup bir keşişin et­kisi altındaydı. Durmadan kötüleşen İktisadî durum kentlerde ve köylerde karışıklıklara yol açıyordu (grev­ler ve ayaklanmalar). Üstelik Rus or­dularının Japonlara (1905), sonra Bi­rinci Dünya Savaşı’nın daha başın­da Alman birliklerine yenilmesi çar­lık rejiminin büsbütün sarsılmasıyla sonuçlandı.

Kızıl Pazar

Her şey 25 ocak 1905’te yapılan ve kanlı bir şekilde bastırılan barışçıl işçi gösterileriyle başladı. Bu «Kızıl Pazar» barut fıçısını ateşledi. Başta Potemkin zırhlısı olmak üzere hemen her yanda ayaklanmalar başgösterdi. Menşevikler’le bolşevikler’in (Lenin’in yönettiği gizli partinin üyele­ri) öncülüğünde kentlerde işçi, köy­lü ve asker sovyetleri (şuraları) ku­ruldu. Çar, reformlar yapılacağını ve yeni bir duma (yasama meclisi) seçi­leceğini vaat ettikten sonra grevi kır­mayı ve /ayaklanmayı bastırmayı başardı.

Polisin kovuşturduğu bolşevik ön­derler yurt dışına kaçmak zorunda kaldılar. Bununla birlikte, Troçki’nin deyimiyle 1905, bir «genel prova» ol­du. Gerçekten birkaç yıl sonra İkti­sadî durum, savaşın da etkisiyle iyi­ce ağırlaştı: açlık ve işsizlik ortalığı kasıp kavurdu. Gittikçe artan sayıda yurttaş cepheye gitmek istemedi. Bu sefer devrim amacına ulaşacaktı.

Şubat Devrimi 27 şubat 1917: binlerce grevci Petrograd’da (Leningrad) gösterilere baş­ladı. 10 mart grev genelleşti. 11 mart: çarlık polisi, Nevski yakınında top­lanmış olan kalabalığın üstüne ateş açtı. Fakat askerî birlikler ayakla­nanların yanında yer aldılar (12 mart) ve çarlık hükümeti çekildi (15 mart). |

Sosyalist önderler geçici bir yürütme komitesi oluşturdular, duma üyeleri, bu komiteyle işbirliği yaparak, biraz geç olmakla birlikte, prens İ. Lvov’un başkanlığında geçici bir hükûmet kurdular.

16 martta Romanov Hanedam’nın son çarı Nikola II tahttan feragat etti, ama bunu kimse önemsemedi bile. Sosyalist Kerenski’nin yöneti­minde hükümetler birbirini izledi. Kerenski, Lenin ve Troçki tarafından yönetilen bolşeviklerin baskısını en­gellemeğe çalıştı ama başaramadı. Troçki tutuklandı, Lenin Finlandiya’­ya kaçmak zorunda kaldı, orada Dev­let ve Devrim’i yazdı.

Ekim Devrimi

Bölünmüş olan ülkede bolşevikler durumlarını güçlendirdiler. Önce Petrograd sovyetinin, sonra merkez komitesinin başına geçtiler; Finlandi­ya’dan gizlice gelen Lenin’in başkan­lığında toplanan merkez komitesi «derhal silâhlı ayaklanma»ya karar verdi. Lenin, her şeyden önce acele barış istiyordu; cephelerdeki birlik­lerinden kaçmış olan askerlerin onu desteklemelerinin temel nedeni buy­du; «fabrikalar işçinin, toprak köylünün olacak» sloganı ise, büyük arazi sahiplerinin mülnü bölüşecek mu­jiklerin işine geliyordu.

7 kasımda , 10 000 kadar adamla stratejik mevkileri ele geçirerek Petrograd’a egemen oldular. Neva Irmağı’nda de­mirlemiş olan Aurora zırhlısı topla­rını, geçici hükümet üyelerinin bu­lunduğu Kışlık Saray’a çevirdi. 7 ve 8 kasım gecesi hükümet üyeleri tu­tuklandılar. Bolşevikler sovyetlerin II. kongresinde yeni başkanlık diva­nında çoğunluğu elde ettiler. Lenin Halk Komiserleri Kurulu’na başkan seçildi

Sovyet Devleti

Ertesi günden başlayarak birçok yenilik ve devrim yapıldı bütün sanayi kuruluşları işçilerin hakimiyetine bırakıldı.Kızıl Ordu güçlendirildi İttifak Devletleriyle anlaşma yapılarak birinci dünya savaşından çıkıldı.Avrupalı Devletler Rusya da kominist bir devletin doğmasını engellemek için bir iç savaş başlattılar Lenin ve arkadaşları kızıl ordu ile bu iç savaşı kazanmak için büyük ve kanlı bir mücadeleye giriştiler ve bunun sonucunda 1991 yılına kadar Rusya da kominist bir devlet kurmuş oldular.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YORUM