ROMA CUMHURİYETİNİN OLUŞUMU VE İTALYA  EGEMENLİĞİ

Paylaş
 

ROMA CUMHURİYETİNİN OLUŞUMU VE İTALYA  EGEMENLİĞİ

Roma’da monarşinin yıkılmasını sağlayan güç, aristokrat (soylu) sınıftır. Bu sınıfın öncülüğüyle M.ö. 510 da krallık orta­dan kaldırılınca kurulan yeni aristokratik yönetime, bugün batı dillerine yerleşmiş olan «res publica» (cumhuriyet, kamu ile ilişki­li işler) adı verildi. Demokratik bir niteliği olmayan bu yeni yöne­timde kralın emretme yetkisi bir yıllık süre için seçilen iki «con- sul» e verildi. Yanlarında ‘<questor*> adında iki de yardımcıları var­dı. Olağanüstü dönemlerde, Roma’ya özgü yetkili bir makam ku­ruldu. «Diktatörlük» adı verilen bu görev, altı ay ile sınırlıydı. Soy­lu sınıf, patriciler tüm yönetme erkini meclisler kanalıyla ellerin­de tutmaktaydılar. İşte yeni kurulan «respublica» birtakım reform­ları içeren bir süreçten geçerek zamanla bir dereceye dek de- mokratlaşacaktır. Patriciler, bir yandan toprak üstünlükleri­ni sürdürmek için İtalya içinde savaşları sürdürürken, bir yan­dan da pleblerle çıkan çatışmaları, ödünler vererek çözmeğe çalış­mışlardır. Bu gelişmeler sonunda Roma cumhuriyetinin oluşumu tamamlanacak, Roma, Akdenizde emperyalist bir güç olarak ortaya çıkacaktır. Bu gelişmenin izlenebilmesi için patrici – pleb mücade­lesinin kavranması öncelikle gerekir.

Bu yazı 179 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler