Robert  FULTON KİMDİR

Paylaş
 

        Robert  FULTON KİMDİR 1765-1815)

ünlü bir Amerikan fizikçisi, buharlı ge­minin mucididir. Penn- sylvania’nın Little Bri- tain kasabasında dün­yaya geldi. İrlanda’dan Amerika’ya göç etmiş fakir bir ailenin çocu­ğuydu. Okula ancak okuma yazma öğrene­bilecek kadar gitti. Küçük yaşta geçimini RobPrt Fulton sağlamak zorunda <al-

mıştı. Phüadelphia’da bir kuyumcunun yarıma çırak gönderildi Bu arada resim yapmaya da başlamıştı. Resim sanatının inceliklerini k>sa zamanda öğrenip tablolarından da para kazanmaya başladı.

Fulton’un merakı bundan ibaret kalsaydı orta halli bir ressam olarak ömrünün sonu­na kadar sakin bir hayat sürerdi. Fakat Ro- bert Fulton’un küçüklüğünden beri makine­lere karşı merakı vardı. On üç yaşındayken sandalına kendi kendine işliyen kürek yap­mayı denemişti. Fulton’un doğuştan sıhhati bozuktu. Yaşıtlariyle beraber açık hava oyun­larına katılmasına imkân olmadığı için boş zamanlarında evde oturup hayal kurmaya, yenilikler tasarlamaya alışmıştı. İnsanlık, bu­harlı geminin icadını Robert Fulton’un bozuk sıhhatine borçludur, diyebiliriz.

Fulton, tablolarından aldığı paralarla In­giltere’ye gitti, orada da resim çalışmalarına devam etri. Ayrıca, oturduğu eve küçük bir lâboratuvar kurup makineler üzerinde çalış­malarına başladı. V/att’ın buhar makinesine son zamanlarda çok rağbet ediliyordu. Fuî- ton da, fırçasını, tuvalini bir kenara bırakıp, bunun üzerinde çalışmaya başladı.

1797’de Paris’e giden Fulton, bir saat su­yun altında kalabilen bir denizaltı yaptı. Bir yandan da buharlı gemi çalışmalarına devam ediyordu. İlk buharlı gemiyi 1803’te Sen nehrinde çalıştırmayı denedi. Fakat gemiye koyduğu makine, geminin taşıyamıyacağı ka­dar ağırdı. Deneme başladıktan beş on daki­ka sonra gemi sulara gömüldü. İkinci dene­mesi iyi sonuç verdiyse de geminin hızı pek azdı. Robert Fulton, çalışmalarının iyi sonuç vermemesine aldırmayıp Amerika’ya gitti. Hudson nehrinde işliyecek gemileri buharla çalışır hale getirecekti. 11 ağustos 1807’de «Clermont» adlı nehir gemisi kalabalık bir seyirci kitlesinin çözleri önünde Hudson neh­ri yolu ile New York’tan Albany’ye hareket etti. Yolculuk 32 saatte tamamlandı Çek geçmeden tersaneler buharlı gemi yapmaya başladılar.

Bu yazı 146 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler