Reşat Nuri Güntekin Kimdir?

Paylaş
 

Reşat Nuri Güntekin Kimdir?

İstanbul’da doğdu. Mahalle oku­lunda, Galatasaray Lisesi’nde ve İz­mir Fransız Okulu’nda okudu. Dârülfünun (üniversite) Edebiyat Fakülte­sini bitirdi (1912). İki yıl Bursa Li­sesi’nde, sonra 1931 e kadar İstanbul’­da Vefa, İstanbul, Çamlıca, Kabataş, Galatasaray ve Erenköy liselerinde edebiyat öğretmenliği yaptı. Bir süre de Millî Eğitim Bakanlığı müfettiş­liği yaptıktan sonra (1931-1938) Ça­nakkale milletvekili olarak Meclis’c girdi. Dönemi sona erince yeniden müfettişliğe döndü ve Paris öğrenci müfettişliğine atandı. 1954 yılında emekli oluncaya kadar bu görevde kal­dı. İki yıl sonra hastalanarak tedavi için gittiği Londra’da öldü.

Sanatı

Reşat Nuri 1922 yılında yayımladığı Çalıkuşu romanıyla üne kavuştu. Ama ona gelinceye kadar çoğu takma adlar altında olmak üzere birçok hi­kâye ve bir iki roman yazıp yayımla­mıştı. Çalıkuşu uzun süre genç ku­şağın elinden düşmeyen bir roman oldu. Türkiye’de bundan önceki ro­manların hemen hepsi batı romantiz­minin kötü bir kopyası idi. Reşat Nu­ri gerçekçi bir yol tuttu. Çalıkuşu’nda, bir İstanbul kızının, Anadolu’nun çeşitli köy ve kentlerinde başından geçenleri gerçekçi bir dille anlatıyor­du.

Güntekin daha sonra, duygusal yö­nü ağır basan öteki büyük romanla­rını yazdı (Dudaktan Kalbe, Akşam Güneşi). Bunları, toplumsal yönü ağır basan romanlar izledi (Yeşil Ge­ce, Yaprak Dökümü, Miskinler Tek­kesi). Anadolu kent ve kasabalarını, oradaki yaşamı, halktan insan tiple­rini konu edinmeğe özen gösteriyor­du.

Reşat Nuri’nin eserlerinde toplum­sal olaylar ve duygusal yönler ağır basar, ama mizah da vardır. Bir ara Mahmut Yesari ile birlikte Kelebek adlı bir mizah dergisi bile çıkarmıştı (1923-1924).

Reşat Nuri Güntekin’in gerçekçiliği ve Anadolu’nun uzak köşelerine ka­dar uzanması bir rastlantı değildir. O, Cumhuriyet’in bir sanatçısı olarak bunu bilinçli olarak yapıyordu. Yaz­dığı Anadolu Notları (1936, 1966) bu­nu açıkça göstermektedir.

Bu yazı 161 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/