REFORM HAREKETİ NEDENLERİ VE SONUÇLARI

Paylaş
 

REFORM HAREKETİ NEDENLERİ VE SONUÇLARI

 1. yüzyılda Avrupa’da, Rönesans’a paralel olarak Hristiyanlığın Katolik mezhebinde yapılan yeniliklere ve değişikliklere reform denir.

Reform’un Nedenleri:

 • Orta Çağ boyunca Avrupa’nın en etkili kurumlarından olan Katolik kilisesinin amacından uzaklaşarak bozulması,
 • Din adamlarının zevk ve eğlence içinde yaşamaya başlaması,
 • İncil’in milli dillere çevrilerek matbaalarda çoğaltılması, bunun sonucunda din adamlarının söylemleri ile kutsal kitapta ve dinî metinlerde yazılanlar arasında farklılıklar olduğunun anlaşılması,
 • Kilisenin günahların affedilmesi karşılığında endülüjans adıyla halktan bağış toplaması,
 • Katolik kilisesinin aşırı derecede zenginleşmesine karşılık halkın aşırı derecede yoksullaşması,
 • Rönesans hareketleri ile gelişen özgür düşünce ortamında kilise uygulamalarının sorgulanmasıdır.

Reform hareketleri önce Almanya’da başladı.Alman ilahiyatçı Martin Luther “Tanrı ile kul arasına kimsenin giremeyeceğini, günahları ancak Tanrı’nın bağışlayabileceğin!” söyle yerek kilisenin uygulamalarına karşı çıktı. Martin Luther taraftarlarına Protestan dendi. Protestanlık daha sonra tüm Avrupa’da yaygınlaştı.

Reform Hareketlerinin Sonuçları:

■Katolik kilisesi parçalandı. Protestanlık,Kalvenizm, Anglikanizm gibi yeni mezhepler or taya çıktı.

■ Mezhep ayrılıkları yüzünden kanlı iç savaşlar yaşandı.

 • Katolik kilisesi kendini yenilemek zorunda kaldı.
 • Protestanlığın hakim olduğu yerlerde kilise malları yağmalandı.

■Eğitim öğretim kilisesinin elinden alındı.Böylece laik eğitimin temelleri atıldı.

■Dini inançlarda baskının yerini hoşgörü aldı.

■Düşüncenin önündeki engeller ortadan kalktı.

Rönesans ve Reform hareketlerinin ilk defa başladığı yerler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 1. İtalya – Almanya
 2. Fransa – İngiltere
 3. Almanya – Portekiz
 4. Avusturya – Fransa

Rönesans İtalya’da, Reform Almanya’da başlamıştır.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

Skolâstik düşünceyi yıkarak yerine pozitif düşünceyi getiren hümanizma hareketlerinin İtalya’da başlamasında, italya’nın aşağıdaki özellik lerinden hangisi daha çok etkili olmuştur?

 1. Farklı rejimlerdeki devletlere bölünmüş olması
 2. Önemli bir ticaret merkezi olması
 3. Roma ve Helen kültürlerinin etkilerinin sürmekte olması
 4. Hristiyan aleminin dini merkezinin burada bulunması

Roma ve Helen kültürlerinin etkilerini sürdürmesi pozitif düşüncenin gelişmesine neden olmuştur.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

http://bilelimmi.com/5-unite-zaman-icinde-bilim/

http://bilelimmi.com/yine-bir-dunya-savasi-sunusu/

http://bilelimmi.com/reform-hareketinin-nedenleri-ve-sonuclari/

 

 

Bu yazı 262 kere okundu.
 • Site Yorum
 • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/