Pasinler Savaşı

Paylaş
 

Pasinler Savaşı

Pasinler Savaşı Anadolu Türk Tarihi açısından bir kırılma noktasıdır.Pasinler Savaşı ile Selçuklular Bizans ı sınamış ve Bizansın eskisi kadar güçlü olmadığını anlamışlardı.Pasinler Savaşından sonra Türk akınları dahada yoğunlaşmış ve en son Malazgirt Savaşında Bizans a en ağır darbe vurulmuştu.İşte bu yüzden Pasinler Savaşının Nedenleri ve Sonuçları iyi anlaşılmalı ve araştırılmalıdır.

Pasinler Savaşı Tuğrul Bey Musa Yabgunun boğlu Hasan ile Çağrı Bey’in oğlu Yakutiye Anadolu’ya gönderdi .Selçuklular Van bölgesinden bugünkü sınırlarımız içine ilk defa girdi. Selçuklu prenslerine Van valisi ile Gürcistan Valisi karşıladı. 2 Ordu büyük Zap Suyu kenarında çok çetin bir savaşa tutuştu 1048 .Valiler yenileceklerini anlayınca hileye başvurdular. Selçuklulara yenilmiş gibi görünmek için çadırlarını ve eşyalarını bırakarak kaçtılar .Prensler Bizanslıların yenildiğini sanarak yağmaya koyuldular .Bizanslılar bu fırsattan faydalanarak geri döndüler Selçuklulara var kuvvetleriyle yüklendiler .Başta Prens Hasan olmak üzere pek çok asker şehit düştü arta kalanlar da dağlara kaçmak suretiyle canlarını kurtarabildiler. Tuğrul Bey’in yenilgiden ve prens Hasan’ın şehit düşmesinden çok canı sıkıldı ,bu yenilginin öcünü almak için kardeşi İbrahim Yınal ınalı Azerbaycan Valiliğine ve Anadolu’ya akın etmeye memur etti .Yanına Arslan beyin oğlu Kutalmış verdi İbrahim Yinal Anadolu sınırına gelince bir Bizans ordusu ile karşılaştı. Ordu’nun komutanı İbrahim Yınal’a barış teklif etti. İbrahim Yinal  bunu kabul etmedi bunun üzerine Bizans Ordusu Pasinlere çekildi .İbrahim Yinal ilk olarak yağmayı düşündüğü için Bizanslıların peşinden gitmedi. Erzurum ile Pasinler arasındaki kaleleri ve kasabaları vurdu .Pek çok esir aldı. Ondan sonra Bizans ordusunu aramaya başladı .İbrahim Yınalın Vurgun ile uğraşmasın da faydalanan Bizanslılar imparatordan yardım istediler. İmparator yardımlarına Gürcü Prensi Liparit i gönderdi Liparit Pasinlere geldi .Bizans ordusuna katıldı. Bizans ordusunu aramakta olan İbrahim Yinal Pasinler’de onları buldu .Akşam olmasına rağmen ordusunu ikiye ayırdı birisinin başına kendisi geçti diğerini ki ne de Kutalmış şı geçirdi .İki koldan düşman üzerine atıldılar gece olmasına rağmen 2 Ordu arasında çok kanlı bir savaş başladı .Liparit dinleri cumartesi gününü kutsal ve kan dökülmesini günah saydığın dan ilk önce savaşa katılmadı .Fakat yeğenin öldürülmesi üzerine o da adamları ile hucuma geçti biraz sonra Bizanslılar çözücüler ve kaçtılar liparit esir düştü 1049 .Pasinler Savaşı Bizanslılar ile Selçuklular Arasında ilk önemli savaştır. Selçukluların moralini çok yükseltmiştir, Bizanslıları yeneceklerine inançları artmıştır .Aksine olarak Bizanslıların da manevi güçleri kırıldı ,bundan sonra Malazgirt’e kadar Selçukluların karşısına büyük bir ordu çıkarmayacaklardı ,Selçuklular  da bundan faydalanarak Anadolu içlerine kadar akınlarını uzatacaklardır. İbrahim İnal 100000 esir  15000 araba yükü ganimet ile Azerbaycan’a döndü. Aldığı esir ve ganimetleri liparit ile beraber Tuğrul Bey gönderdi. Liparit Yiğit ve doğru bir prensti bu sebepten Sultan’dan çok itibar gördü. Bizans İmparatoru 9. Konstantin de kendisini çok seviyordu. Bu yüzden Tuğrul Bey’e elçiler gönderdi bol para karşılığında liparit in serbest bırakılmasını rica etti .Tuğrul Bey iki sene yanında kalan Liparit ben tüccar değilim diyerek Kurtuluş parası almadan serbest bıraktı 1051. Liparit ile beraber İstanbul’a bir elçi gönderdi .Elçi imparatordan barış istedi. İmparator Abbasiler ile anlaşma gereğince yaptırılan caminin yeniden yaptırılmasını ve Sultan adına hutbe okutulması da kabul etti. Fakat Halifeye’e verilen verginin Selçuklulara verilmesini reddetti .Bir anlaşmaya varılamadığından elçi geri döndü.

Bu yazı 308 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/