PAMUK İPLİĞİ TARİHÇESİ

Paylaş
 

PAMUK İPLİĞİ TARİHÇESİ

PAMUK İPLİĞİ: M.Ö. 3000 yılın­da dokumacılıkta kullanılmak üzere ekimi yapılan pamuktan elde edilen endüstriyel bitki ürünü. İndüs vadi­sinde bulunan kumaş parçalarının in­celenmesinden pamuğun M.Ö. 3000 yılından beri dokumacılıkta kullanıl­dığı anlaşılmaktadır. 2000 yıllarında Peru’da pamuklu dokuma yapılıyor­du. M.Ö. IV. yüzyılda Büyük İsken­der, bu maddeyi Yunanistan’a da ge­tirmiştir. Roma İmparatorluğu döne­minde pamuklular Malta’da dokunur ve Hindistan’dan gelen mallar da renklerinin beyazlığı, incelikleri ve yu­muşaklıkları yüzünden çok ilgi görür­lerdi. Mağripler VIII. yüzyılda pamu­ğu Ispanya’ya tanıtmışlar: Pamuk ve pamuklu dokumalar, XII. yüzyıl sı­ralarında İtalya ve Fransa’ya yayıl­mıştır. XIV. yüzyılda Almanlar ve XV. yüzyılda İngilizler pamuğu yay­gın olarak kullanmaya başlamışlardır. O devirlerde, en iyi cins ham pamuk, Suriye ve Kıbrıs’tan gelirdi.

Pamuk üretimi ve pamuklu doku­ma yapımı büyük hızla gelişmiş ve XVIII. yüzyılın son dönemlerinde ge­niş ölçüde yaygınlaşmıştır. Hammad­de olarak ucuza elde edilebilmesi, ucuza mal olması, basma ve boyama­ya elverişli olması ve kolayca yıkana­bilmesi pamuğu en çok aranan en ucuz ve sağlığı en uygun dokuma mal­zemesi durumuna getirdi. Gelişme, Amerikalıların çırçır makinesini icat etmeleri ve bunu izleyen yıllarda da Lancaeshire’de gerçekleştirilen bazı buluşlar sonunda meydana geldi. Eli Whitney 1793 yılında pamuk tohum­ları ile elyafını ayırmakta kullanılan çırçır makinesini icat etmekle pamuk­lu üretiminin maliyetini büyük ölçü­de düşürdü.

Bu yazı 75 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler