OZON NEDİR?

Paylaş
 

OZON NEDİR?

OZON: (O,), oksijen elementinin üç atomlu moleküllerden yapılı allot- ropu. Atmosferin yukarı bölümünde bir ozon katmanı vardır. Bu güneşten gelen morötesi ışınların oksijen mo­leküllerini bölerek ozon molekülleri­ne çevirmesinden kaynaklanır. Eğer öldürücü morötesi ışınların (Ultravi­yole ışınlarının) büyük bir bölümü böyle tutulmasa yeryüzünde canlılar yaşayamazlardı. Yüksek gerilimli elektrik boşalmaları da oksijen mo- • leküllerini ozon moleküllerine dönüş­türür. Endüksiyon bobini çalışırken ozon kokusu duyulur. Yıldırımlı şim­şekli fırtınalardan sonra da havada yanık kokusu olur. Aslında ozon ga­zı, oksijen içinden yüksek gerilimli ancak kıvılcımsız bir elektrik boşal­ması geçirilerek üretilir. Ozon üreten böyle aygıtlara ozonizatör denir.

Ozon gaz halinde iken lacivert, sıvı halde mavi olur. Keskin sarmısağa benzer kokuludur, fazla koklanırsa başağrısı yapar, zehirlidir. Havadan ağırdır. 100°C’nin üstünde ayrışarak normal oksijene dönüşür. Bu enerji verici bir reaksiyon olur. Bu nedenle ozon oksijenden çok daha güçlü ve et­kin bir yükseltgeyicidir. Gümüş ile si­yah gümüş peroksit (Ag2Ö2İ verir, buna karşılık siyah .kurşun ]für

(PbS) bileşiğini beyaz renkli kurşun sülfat (PbSO^) basamağına kadar yüksel         –

tir. Alkenlerin çift bağlarına katılarak ozonür adını dayanıksız bileşikler oluşturur. Ozon başlıca mikrop öldü­rücü, renk ve koku giderici (özellikle besin endüstrisinde) suyu steril duru­muna getirmede ve azelaik asit üreti­minde kullanılır.

Bu yazı 80 kere okundu.
Etiketler:
OZON NEDİR?
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler