• DOLAR
  6,7688
 • EURO
  7,6343
 • ALTIN
  366,99
 • BIST
  1,1292
OTOMATİK TABANCA NEDİR?

OTOMATİK TABANCA NEDİR?

OTOMATİK TABANCA NEDİR?

Küçük ateşli silahların mekanizmaları söz konu­su olduğunda, « otomatik* terimi, tetiğin çekilmesiyle, bütün çalışma çevriminin kendiliğinden tamamlan­dığını gösterir. Otomatik çalışmada, tetik çekili kaldı­ğı sürece, tabanca çalışmasını sürdürür. Başka bir de­yişle, silah ateşlenir, boş kovan çıkarılıp atılır, dönüş yayı sıkışır ve yeni bir mermi şarjörden alınıp mermi yuvasına yerleştirilir. Ardından, ateşleme pimi, mermi kapsülüne vurur ve yeni bir ateşleme yapılır. Otomatik tabancaların çoğu, gerçekte, yalnızca otomatik doldu­ruştu ya da yarı otomatik tiptendir. Tetik mekaniz­ması, bir atıştan sonra gevşetilip, yeniden sıkılmayı gerektirecek biçimde yapılır.

Oldukça ender bulunan tam otomatik tabancala­rın en güzel örnekleri, S.S.C.B yapısı Steçkin ve Çekos­lovak yapısı VZOR 61’dir. Bu iki model, hem otoma­tik dolduruş, hem de tam otomatik ateşleme yapabi­lir. Tam otomatik tabancalar, isabet oranlarının dü­şük olması nedeniyle, pek kullanılmazlar. Dönüş yayı ile geri tepme parçalarının hafif olması, yüksek ateş oranı sağlar. Ancak, ateşleme sırasında namlu yukarı doğru fırlar ve bu hareket, sürekli ateş durumunda gittikçe hızlanır. Sözgelimi, otomatik silahlarda nor­mal olan, dakikada 750 mermilik bir ateşleme oranıyla kısa bir atış yapıldığında, yere paralel olarak tutulan namlu, ateş sonunda yukarı doğru 60 derecelik bir açı oluşturur. Yalnızca kendi kendine doldurma yapan tabancalardaysa, atışlar arasında nişan düzeltmesi yapılarak, daha iyi sonuçlar alınır.

Otomatik tabancanın gelişmesi: İlk başarılı oto­matik tabanca olan 8 mm’lik Schonberger, günümüz­de de silah üretimi yapan Avusturya silah fabrikası tarafından 1892’de yapıldı. Bu tabancanın ateşleme sisteminde, DETONATÖR’lü bir kartuş kullanıldı. Ka­ma gövdesi, kovanın tabanını tam olarak destekliyor­du ve kilitliydi. Ateşleme piminin vuruşuyla kapsül ateşlendiğinde, ortaya çıkan gaz, kapsülü geri sürüp, ateşleme pimini de iterdi. Böylece, kama gövdesi ki­litten kurtulur ve gaz basıncı, boş kovan ile kama gövdesini geriye doğru sürerdi.

Söz konusu sistem, 1930 yılında Garand tüfeğin­de denenmekle birlikte, Schönberger tabancasından sonra kullanılmadı. Schonberger tabancasını, 1898 yı­lında yapılmış olan Borchardt tabancası izledi. Luger’ in bir önceki tipi sayılabilecek Borchardt, kabzasına dolu şarjör sürülebilen ilk tabanca oldu. Silahın ateş­lenmesi sırasında oluşan geri tepmeyi azaltmak için yararlanılan ilk geri tepmeli namlu da, gene bu silah­ta kullanıldı. Yapımcılar bu tabancada ayrıca, daha denetimli ateşleme yapmayı sağlayan \ne gerektiğinde çıkarılabilen, ağaçtan omuz dipçiği kullandılar. Ünlü Amerikalı silah dizayncısı Maxim de, ani geri tepmeli bir tabanca yaptı. Bu silahta ateşleme, kilitsiz bir sürgüyle yapılmakta ve kartuşun gaz ba­sıncının yüksek olduğu anda desteklenmesi, kabzanın ağırlığı ve dönüş yayının gücüyle sağlanmaktaydı. Ne var ki, bu ünlü silahçı, söz konusu silahın üretilmesi için herhangi bir girişimde bulunmadı.

1896 yılında Alman silah fabrikası DWM (Deutsche Waffen und Munitionfabrik) tarafından 7,63 mm’ lik otomatik Mauser tabancası piyasaya sürüldü. Bu tabancanın geliştirilmesinde katkısı olan Borchardt, Mauser’de de kendi silahında kullandığı 7,63 mm’lik şişe boyunlu kartuşu kullandı. Mauser çok dengeli ve güçlü bir tabancaydı ve oldukça kaba olan üstten dol­durma sistemine karşın, çok tutuldu.

Ünlü Luger tabancası, DWM tarafından 1898’de üretildi. Tabancanın dizaynını yapan Georg Luger, Borchardt’ın dizaynından yararlandı. Luger’de 7,65 mm’lik Parabellum mermisi kullanıldı. 1908’deyse 9 mm’lik Parabellum, Alman silahlı kuvvetlerinin stan­dart mermisi oldu. Luger tabancasında da yararlanı­lan bu mermi. 1945 yılına, yani İkinci Dünya savaşının sonuna kadar kullanıldı. Luger tabancası çok dengeli bir silahtı ve kolayca kullanılabilmekteydi.

Patenti 1899’da alınan Browning ani geri tepmeli tabancaları, Belçika’da, FN silah fabrikası tarafından üretildi. 1900 yılındaysa Colt, bir tam otomatik olan Browning’in 0,38 kalibreliğini yaptı. Bu tabancanın namlu hızı, 410 m/san’di. Browning 0,38 sonradan-de­ğiştirilerek, otomatik dolduruşlu bir silah haline geti­rildi. 1903’te yapılan horozsuz Colt 0,32 otomatik ta­bancası, daha sonra Almanya, Belçika ve İspanya’da bazı silah fabrikaları tarafından da yapıldı. 1905’te di­zaynı yapılan Colt 0,45 tabancası, 1908’de değişikliğe uğradı. Aynı yıl, Belçika’da FN fabrikası, 0,25 kalibre­lik küçük Browning’i yaptı. A.B.D. silahlı kuvvetlerinin standart tabancası olan ünlü Colt 1911 günümüzde de kullanılmaktadır. Avrupa’daysa Webley, Scott, Beretta ve Mauser tara­fından çeşitli tiplerde otomatik tabancalar yapıldı. Otomatik dolduruşlu tabanca günümüzde, askeri amaçlarla pek kullanılmaz, ama Walther P38 ve İsviç­re malı SIG 210 gibi silahların yapımı sürmektedir. Otomatik tabanca şarjörleri, tabancanın tipine ve bü­yüklüğüne göre, 6-14 mermi alabilecek biçimde üre­tilmektedir.Otomatik tabancanın çalışması:0,32’ye kadarolan küçük kalibreli tabancalar, genellikle geri tep- melidir ve kilitsiz bir kama gövdesiyle çalışırlar.Ancak, bu kalibrenin üstündeki tabancalarda, ki­litli kamalar kullanılır. Aşağı yukarı bütün türlerde, kama gövdesinin namluya kilitli olduğu geri tepmeli çalışma ilkesinden yararlanılır. Atış sırasında namlu ve kama gövdesi geriye doğru sürülür ve basınç düşün­ce, namlunun durmasına karşılık, kama gövdesi, geri­ye gitmeyi sürdürür. Atıştan önce namlu geriye çekilir ve böylece bir mermi, mermi yuvasına girer. Namlunun geriye çeki­len üst bölümü, daha sonra ileriye sürülür ve namlu kilitlenir. Tetik çekildiğinde, horoz serbest kalır ve ateşleme pimini öne doğru atar. Böylece mermi ateş­lenir. Merminin namludan çıkışı sırasında oluşan ga­zın basıncı, boş kovanı geriye, namlu parçasına bağlı olan kamanın yüzüne iter. Üst bölüm, geriye giderken, bağlı olduğu namluyu da çeker. Namlunun altı, geri tepmenin etkisinde kalma­yan çerçeveye bağlıdır. Namlu geriye doğru sürülür­ken, bu bağlantı dönBr ve namlunun geri ucunu aşa­ğıya doğru çeker. Böylece, namlunun kayan üst bölü­münü tutan çıkıntılar boşalır ve sürgü geriye giderek boş kovanı çekip atar, yuvaya yeni mermi sürer ve ye­niden ileriye kayıp yerine oturur. Namlunun da ileri­ye sürülmesiyle, silah, yeniden ateşe hazır duruma ge­lir.Bu tip tabancalar, yalın, güvenilir ve güçlüdür. Ne var ki, namlunun ileri geri hareketi için, ön yatak açıklığının geniş tutulması, silahın kolayca aşınması­na yolaçar.Otomatik tabancanın özellikleri:Otomatik ta­ banca sık sık TOPLU TABANCA’yla karşılaştırılır. İki­sinin de olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Otomatik tabancanın üstün yanları arasında, toplu tabancadan

Sosyal Medyada Paylaşın:
Sonraki Yazı

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YORUM