• DOLAR
  6,7288
  %-0,04
 • EURO
  7,5666
  %-0,12
 • ALTIN
  367,61
  %-0,04
 • BIST
  8,4825
  %0,02
OSMANLILARIN KÖKENİ

OSMANLILARIN KÖKENİ

 1. OSMANLILARIN KÖKENİ

Osmanlı devletini kuracak olan Osmanoğulları’nın atalan, en kuv­vetli tahminlere göre, 1071 Malazgirt zaferinden hemen sonra Doğu Ana­dolu’ya gelip yerleşen bir Türk grubunun, Oğuzların 24 boyunun en soy­lusu sayılan Kayılar’dan bir aşiretin reisi idiler.

Osmanlı devletinin kurucusu sayılan Osman Gazi’nin babası Ertuğ- rul Gazi, onun babası Gündüz Alp’tir. Gündüz Alp’in babasının Kaya Alp, onun babasının Gök Alp, onun babasının Sarkuk Alp, onun babası­nın Kayık Alp olması ihtimali vardır. Yurd tutmak için Orta Asya’dan, Türkistan’dan Doğu Anadolu’ya gelen bir Kayı aşiretinin başında bu Sarkuk Alp’in bulunması muhtemeldir. Yurd tutulan bölge, Van Gölü’- nün kuzeybatısında Ahlat civarıdır.

Osman Gazi’nin büyükbabası Gündüz Alp’in, kendisi gibi Kayılar’- dan olan Mardin Artuklulan’nın hizmetinde bir bey iken, Câber’de .Fırat’ı geçerken boğulup Türk Mezân’na gömülmüş olması ihtimali düşünüle­bilir. Osmanlı devletini kuracak aileyi bir buçuk asır sonra Ahlat’tan oy­natan sebep, yaklaşan Cengiz Han’ın Moğollan olabilir.

Ahlat – Mardin yolu, güneybatıya doğru kuşuçuşu 200 kilometredir. Gündüz Alp, Artuk Arslan’ın (1201 — 1239) emrettiği bir misyon için 250 kilometre daha güneybatıya inip Câber’e gelmiş olabilir. Bu misyon­da başanlı olmıyan Kayı aşireti, reisi Gündüz Alp’i kaybedip onun oğlu

Ertuğrul Gazinin başkanlığında 1230 yazında kuzeye doğru kuşuçuşu 430 kilometre geçip Erzincan civarına erişmiş bulunabilir. îşte burada,

10 Ağustos 1230 Yassıçemen meydan muharebesinde, 39 yaşlanndaki Er­tuğrul Bey, Türkiye sultânı Alâeddin Keykubâd’a küçük, fakat yiğitçe bir hizmette bulunmuş olmalıdır.

Bunun üzerine Sultân Alâeddin, Ertuğrul Bey’e, Bizans uc’unda (sı­nırında) dirlik vermiştir. Ertuğrul, Erzincan’dan kuşuçuşu 900 kilomet­re yol alarak batıdaki dirliğine erişmiştir. Muhtemel tarih 1231 yılıdır ve Osmanlı devletinin nüvesi kurulmuştur, Ertuğrul Bey, Türkiye İmpara­torluğunun bir uc beyi durumundadır.

Osmanoğullan’nın menşei üzerinde yapılabilecek en gerçeğe yakın tahmin, tarih ilminin bugünki durumuna göre, bu şekildedir.

Selçuklu Türkiyesi’nin Bizans’a karşı olan batı sınırları, iki büyük uc beyi tarafından korunmaktadır: Kuzeyde Kastamonu’da oturan Çobanoğulları ve güneyde Germiyanoğullan. Ertuğrul Bey, 1281’de ölünce­ye kadar 50 yıl, bu Çobanoğulları’na tâbidir. Doğrudan doğruya Konya’­daki Selçuklu imparatoruna bağlı büyük uc beylerinden değildir.                              n

Osmanoğullan’nın atasının başında bulunduğu Kayı aşireti, 1071 Malazgirt zaferinden önce, hattâ 1040’tan önce de Merv’den Ahlat’a gel­miş olabilir. Bu yıllar, Selçukluların Mâverâünnehir’den İran’a geçtiği  yıllardır.

Ertuğrul Gazi (1231 — 1281)

Ertuğrul Gaziye verilen yurd, bugünki Kütahya – Bursa – Bilecik il­lerinin sınırlarının birleştiği yöredir ve 1.000 km kadar bir toprak par­çasından ibarettir. Söğüt, sonradan Bizans’tan feth edilerek başkent ya­pılmıştır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YORUM