Osmanlıda Enderun Eğitimi

Paylaş
 

Osmanlıda Enderun Eğitimi

Türkler özellikle İslam dinine girdikten sonra eğitime çok fazla önem vermişler ve Büyük Selçuklular dan itibaren Nizamiye medreselerini kurarak bilginlere alimlere gerekli değeri vererek eğitim alanında önemli atılımlar gerçekleştirmişlerdir .Ancak Osmanlı’nın bu tarihsel sürecindeki önemi yeri oldukça fazlaydı. Çünkü eğitim ve öğretim anlayışı Osmanlı’da Doruk noktasına çıkmış ve belki de 15 ve 16 yüzyıllarda dünyanın en iyi eğitim veriden uygarlıklarından birisi haline gelmeyi başarmıştı. .Özellikle Osmanlı’daki eğitim anlayışı belli sınıfları ayrılmaktaydı. O sınıflardan bir tanesi de Enderundu. Enderun Saray Mektebi anlamına gelmekteydi ve devşirme sisteminin bir sonucu olarak oluşturulmuştu. Devşirme sistemi sonucunda elde edilen Hristiyan çocuklar yetenekleri ve becerilerine göre özenle seçilmişler ve en üstün kabiliyeti olanlar Saray Mektebi ne yani Enderuna alınarak burada geleceğin devlet adamları olarak yetiştirilmeye başlanmıştır. Fatih zamanında şekillenen Enderun eğitim sistemi sayesinde Osmanlı başka Türk ailelerini ihtiyaç duymadan kendi Elit yöneticilerini yetiştirmeye başarmış buradan çıkan Vezirler, Veziriazamlar ,Paşalar Sancak beyleri Beyler beyleri gibi başarılı idareciler Osmanlı’nın gelişmesini ve bir imparatorluk haline gelmesini sağlamışlardır .Enderunda yıllar boyunca çok özel bir eğitimden geçen bu gençler yıllar içerisinde Osmanlı sisteminin değişmez bir unsuru haline gelmişlerdi .Enderun sisteminde alınan gençler en başta iyi bir Müslüman olarak yetiştirilir ve Türk kültürü onlara doğru bir şekilde öğretileri di, aynı zamanda oldukça başarılı nitelikli bir devlet adamı ve tabi ki güvenilir kişilikler olarak yetişmelerine özen gösterirdi .Eğitim kurs odalarında verilirdi bu odalara baktığımızda büyük oda ,küçük oda ,Doğancılar odası, seferli odası, Kiler odası, hazine odası ve Has odası olarak kendi arasında ayrılmaktı. Bu odalardaki her eğitim baştan sona kendi içinde düzenlenir ve gençler burada yaklaşık 2 yıl zaman geçirirler di .Eğer çocuk yetenekliyse ve aşamaları daha hızlı geçiyorsa bu kaldığı süre daha kısa olabilirdi.Enderunda bu gençler çok farklı alanlarda eğitim alırlardı en baştaki eğitim anlayışlarından birisi hiç kuşkusuz askerlik eğitimiy di .Aynı zamanda musikiden diğer birçok alana kadar gençler yeteneklerine göre eğitime tabi tutulur ve bu süreçte olgunlaşmalarına Kemale ermelerine çok önem verilirdi .Bu gençlerin gelecekte Devleti güçlendiriceklerine ve başarıdan başarıya koşduracağını olan inanç çok yüksekti ve bu inançta daha sonraki yıllarda gerçeğe dönüşmüştü .Enderunda başarılı olanlar İç Oğlan olarak Sarayı alınırdı .Bu Enderun eğitimi için çok önemli bir aşamaya dı iç oğlanlar olarak saraya alınan bu gençler matematikten tarihe kadar çok özel bir eğitime tabi tutulur ve gerçek bir devlet adamı olmaları için yoğun bir mesai harcanır dı .Bu gençlerin mutlaka belli bir sanat dalında uzmanlaşmaları istenir ve yeteneğine göre özel hocalar tarafından eğitilir ilerde yani buradaki gençler sadece asgari veya devlet yöneticisi olarak değil Aynı zamanda kültürel birikimi yüksek sanattan anlayan olaylara yeni geniş açılarla bakabilen bireyler olarak yetiştirilirilerdi .Öğrencilerden bazıları istenen başarı düzeyine erişemediğinde çıkma usulü ile daha alt kademelerde taşrada yönetici olarak görevlendirilirlerdi veya birun bölümünde görev alırlardı .Ancak eğitimlerini tam anlamıyla başarıyla tamamlayanlar ise enderundan Vezir sadrazam ve devlet adamı olarak çıkmayı başarıp ülke yönetiminde önemli işlere imza atmışlardır .Devşirme sistemi ve Enderun Mektebi sayesinde Osmanlı uzun yüzyıllar ihtiyaç duyduğu Elit tabaka yöneticiyi yetiştirmeyi başarmış ve bu yöneticiler sayesinde gücünü korumayı bilmiştir. Enderun sisteminden yetişen bu devlet adamlarının en önemli özelliklerinden birisi de her şeylerini devlete borçlu olmalarıydı .Sığabilecekleri ve sırtlarına dayıya bilecekleri herhangi bir aileleri veya yakın çevreleri yoktu .Dolayısıyla tümüyle padişahı ve Osmanlı Devleti’ne itaat etmek Osmanlı Devleti’nin çıkarları için hizmet etmek zorundalardı .Devlet var olduğu sürece Devşirme sistemi de var olacaktı ve devşirme sisteminden Devlet kademesine yükselenler de devletin olanaklarından yararlanabilecekler de işte .Bu kusursuz düşünce Osmanlı saray eğitimini vazgeçilmez bir unsur haline getirmiş ve Osmanlı’da bunu yüzyıllar içerisinde başarıyla uygulanmıştır.

http://bilelimmi.com/osmanli-devletinde-egitim/

http://bilelimmi.com/osmanli-imparatorlugunda-tanzimat/

http://bilelimmi.com/islamiyetten-once-avrupa-ve-afrika/

Bu yazı 141 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/