Osmanlı Rus 93 Harbi

Paylaş
 

Osmanlı Rus 93 Harbi

93 savaşı ikinci Abdülhamit zamanında Rusya’yla yapılan savaştır 1877-1878 Kırım Savaşında yenilgiye uğrayan Rusya Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki emellerinden vazgeçmiş değildi .Bu anlamda Osmanlı Rus 93 Harbi iki devletin tarihsel sürecinde çok önemli sonuçlar doğurmuştur.Ruslar Boğazları denetimi altına alarak Akdeniz inmek istiyordu .

1870 1871 Savaşı’nda Fransa’nın Prusya yenilmesini den yararlanarak Paris Antlaşmasının Karadeniz ile ilgili maddelerini tanımadığını bildirdi. Karadeniz’de güçlü bir donanma meydana getirmek için hazırlıklara başladı .Panislavist propagandacılar aracılığıyla balkanlardaki islav topluluklarını Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanmaya kışkırttı .Önce Bosna Hersekliler ayaklandılar .Sırplardan ve Ruslardan yardım görerek özerklik istediler .Bulgarlarda ayaklanarak Türklere saldırdılar .Bulgarların ayaklanması hemen bastırıldı Panislavist propagandacılar Türklerin Bulgarlara çok kötü davrandıklarını Avrupa ülkelerine yaydılar .Her yerde Türk düşmanlığı yaratılmasına çalıştılar .

Rusya’nın kışkırtmasıyla balkanlarda büyük bir Panislavist ayaklanma çıktı ve buradaki bir çok Türk unsuru bundan zarar gördü

Bu sırada İstanbul’da karışıklıklar sürüp gidiyordu Sırplar ve Karadağlar da Osmanlı Devleti’ne Savaş açtılar .Türk Kuvvetleri Sırpları ağır yenilgiye uğrattı .Sırplar Prensi Avrupa devletlerinden yardım istedi. Rusya Ateşkes için Osmanlı Devleti’ne bir ültimatom verdi, bunun üzerine İstanbul’da Paris Antlaşması imzalanmış olan devletlerin katıldıkları bir konferans toplandı .Konferansın açıldığı gün Kanuni Esasiye Anayasa ilan edildi 1876 .Bundan sonra Avrupa Devletleri’nin Osmanlı Devleti’nin iç işleri ne karışmaları na gerek kalmadığı açıklandı .Fakat bunun bir yararı olmadı.Osmanlı Devleti’nden Sırbistan ve Karadağ ile eski duruma göre Barış yapılması Bosna ve Hersek ile Bulgaristan’a Avrupa devletlerinin koruyuculuğunu özerklik verilmesi istendi .Osmanlı Devleti bu önerilere Anayasaya aykırı bularak kabul etmeyince Rusça savaş ilan etti 1877 , böylece Osmanlı Rus 93 Harbi oldukça kanlı bir şekilde başlamış oldu.

 

Osmanlı Rus 93 Harbi Genişlemesi

Osmanlılara karşı Ruslarla Birlik olarak Romenler ve Karadağlarda savaşa katıldılar .Ruslar Romanya’dan ve Kafkasya’dan Türk topraklarına saldırdılar .Osmanlı ordularının Balkan cephesi komutanı Süleyman Paşa Kafkas Cephesi komutanı Ahmet Muhtar Paşa ydı. Ruslar Tuna Irmağının aşarak Balkan geçitlerine doğru ilerlemeye başladılar amaçları İstanbul’a yaklaşmak padişaha isteklerini kabul ettirmekti. Türk Birlikleri’nin askerlik eğitimi araç ve gereçleri yeterli değildi. Ayrıca Türk orduları savaşlarda gerektiği gibi yönetilmediler. Bununla birlikte yer yer düşmana başarı ile karşı koydular .

Doğuda Ardahan’ı Kars’a alarak Erzurum’a kadar ilerleyen Ruslar Aziziye tabyalarına girdiler burada kadınlı erkekli Erzurum halkının savaşa katılması ve karşı saldırı ise ile bozguna uğradılar geri çekilmek zorunda kaldılar. Rus orduları Balkanlarda Plevne’de durduruldu. Plevne komutanı Gazi Osman Paşa güç koşullar altında Türk tarihinin en şanlı savunma savaşlarından birini yaptı .Her türlü yokluk içinde kat kat üstün düşman Kuvvetleri ile kahramanca dövüştü ,bütün saldırıları geri püskürttü. Rus ordusuna Çar komuta ediyordu .

Osman Paşa Plevne önlerinde Rusları durdurmayı başardı

Osman Paşa’nın yardım alması imkanı kalmadı ölen askerlerin ve subayların yeri doldurulamadı yiyecek ve cephane azaldı .Osmanpaşa kuşatmayı yarıp Plevne’den çıkmaya karar verdi. Türk ordusu süngü hücumu ile düşman hatlarını yararken Osman Paşa yaralandı ve tutsak oldu .Çar gösterdiği başarıdan dolayı kendisini kutladı kılıcını üniformasına taşıyabileceğini, isterse ülkesine dönebileceğini bildirdi .

 

Osmanlı Rus 93 Harbi Sonuçları

Plevne nin düşmesi üzerine Rus orduları İstanbul’a doğru ilerlediler ve Çatalca’ya kadar geldiler .Rusların İstanbul’a yaklaşmalarından kuşkuya düşen ikinci Abdülhamid barış istedi .İngiltere’nin araya girmesiyle koşulları çok ağır olan ayastefanos antlaşması imzalandı 1878 Avusturya ve İngiltere Rusya’nın Balkanlarda güçlü bir duruma gelmesini ve Rusyanın  koruyuculuğunda büyük bir Bulgar devletinin kurulmasını kendi çıkarları bakımdan uygun görmediler ve bu anlaşmayı tanımadılar. Almanya’ya da aralarına alarak değiştirilmesi için Berlin’de bir kongre toplanmasını Rusya’ya kabul ettirdiler. 93 Harbi Osmanlı için büyük kayıplarla sonuçlandı ve Rusyanın büyük kazançlar elde ettiği bir savaş oldu.

BUNLARIDA İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

http://bilelimmi.com/osmanli-devletinin-kurulusu/

http://bilelimmi.com/rusyayi-rusya-yapan-adam-deli-petro/

http://bilelimmi.com/16507-2/

 

Bu yazı 303 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler