Osmanlı Devletinin Ekonomik Yapısı

Paylaş
 

Osmanlı Devleti’nde ekonomik hayat dendiğinde ilk olarak akla tarım gelirleri gelmekteydi .Tarım gelirleri Osmanlı Devleti’nin ana gelir kaynağı olup devlet uzun yüzyıllar köylüden topladığı vergilerle temel ihtiyaçlarını karşılamış ve üç kıtaya hakim bir imparatorluk olmayı başarmıştı .Aynı zamanda diğer önemli gelirlerden bir tanesi Savaş Ganimetleri idi Özellikle kuruluş ve Yükseliş döneminde Osmanlı ordusunun karşısında neredeyse rakip yoktu bu sayede Osmanlı Devleti girdiği savaşların büyük bölümünü kazanmayı başarmış böylece çok yüksek savaş ganimetleri elde edebilmiştir .Tarım dendiğinde Osmanlı’da akla Müslüman halk gelmekteydi .Gayrimüslimler genel anlamda şehirlerde yaşar ve tarımla pek uğraşmazlardı. Müslüman halk ise daha çok kırsal alanda bulunur ana gelir kaynakları tarımdı. Köylü ürettiği ürün üzerinden öşür vergisi vermekle mükellefti. .İlk dönemler köylü yüksek gelirler elde ederken daha sonra devlet yapısının bozulması ile birlikte ekonomi zarar görmeye başlamış ve köylüler de bundan etkilenerek gelir kaybına uğramışlardır .Ticaret ise daha çok gayrimüslimlerin elinde olup padişah ve devlet adamları ticareti yoğun bir şekilde teşvik etmiş özellikle ticaret yolları üzerinde kervansaraylar yaptırarak Anadolu’da ticaret yapan tüccarlar hem kolaylıklar hemde garantiler sunulmuştur .Bu sayede Osmanlı Devleti toprakları doğu ile batı ticaretini buluşturan ve ticaretten yüksek gelir elde edilen dönemler geçirmiştir .Ancak coğrafi keşiflerle birlikte ticaret yollarının değişmesi Osmanlı’yı derinden etkilemiş ve ticari gelirler ciddi anlamda azalmıştır. Osmanlı Ticaret sisteminde lonca ve Ahi teşkilatı bulunmaktaydı .Lonca ve Ahi teşkilatı bir meslek kolunda üretimi kontrol altında tutar ve o meslek sahiplerinin işlerini en doğru şekilde yapmalarını sağlardı. Bu sayede vatandaş ve üretici arasında güçlü bir güven bağı oluşturulurdu. Sanayi dediğimizde Osmanlı’da hiçbir zaman büyük fabrikalar tarzı bir sanayileşme olmadı .Çünkü Osmanlı Devleti batıda yaşanan Sanayi inkılabını yeterince ciddiye almayarak gerekli adımları atamadı .bunun üzerine de Osmanlı Sanayisi daha çok küçük üreticiler düzeyinde kaldı.

Bu yazı 889 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/