Osmanlı Devletinde Eğitim

Paylaş
 

Osmanlı’da medrese eğitimi eğitimin temel taşını oluşturmaktaydı Bilindiği gibi ürk İslam tarihinde ilk medreseler daha Selçuklular zamanında kurulmaya başlamış özellikle Nizamiye medreseleri çok büyük başarılar elde etmişti .Selçuklulardan aldığı eğitim anlayışını devam ettiren Osmanlı Devleti de Orhan Bey döneminde ilk medreselerini açmayı başarmıştı .Orhan Bey döneminde İznik ve Bursa’da kurulan medreseler devlet adamları yetiştirme de oldukça başarılı olmuştu .Ancak Osmanlı eğitim sistemindeki en büyük atılımı büyük padişah Fatih Sultan Mehmet gerçekleştirilmişti Sahnı Seman Medreseleri adı verdiği bu medreselere oldukça itina göstermiş hatta Horasan bölgesinden Ali Kuşçu’yu bu medreselerde çalışmak üzere İstanbul’a getirmişti .Medreselerin eğitim anlayışı ilk dönemler hem dini hem de pozitif bilimlerin öğretilmesi üzerineydi ,ilk orta ve yüksek olmak üzere 3 zorluk derecesine göre bölümlere ayrılan bu medreselerde müderris adı verilen hocalar ders verir ve yıllar süren eğitimin sonucunda eğer öğrenci mezun olmayı hak ederse icazetname adı verilen bir diploma alırdı. Daha sonrada Devlet kademelerinde göreve başlardı .Osmanlı eğitim sisteminin bir diğer özgün yanı ise Enderun Mektebiy di To pkapı Sarayı’nda bulunan bu mektebe Acemi oğlanlar ocağında çok başarılı olan yetenekli gençler alınır ve bunlar çağın en mükemmel eğitimine tabi tutulurdu. Aynı zamanda Enderun öğrencileri sarayda padişahın özel işleri ile ilgilenenler de Enderun mektebinde mezun olmayı başarmış öğrenciler kademeli bir şekilde Devlet görevlerinde yer alır ve padişahtan sonra ikinci mevki olan sadrazamlığa  kadar yükselebilirlerdi. Enderun mektebinde yetişen gençler devşirme olmalarından dolayı her şeyleriyle padişahın ve devlete bağlı kalmak zorundalardı. Enderun Mektebi sayesinde Osmanlı çok başarılı idareciler yetiştirmiş Böylece Devleti uzun yüzyıllar zinde tutmayı başarmıştır.

Bu yazı 1340 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/