Osman Bey

Osman Bey-bilelimmi.com
Paylaş
 

Osman Bey Osmanlı Devleti’nin kurucusu bilindiği gibi Osmanlılar oğuzların Kayı boyundan gelmektedir .Orta Asya’dan yapılan göçler sonucunda kayılar Moğol baskısından kaçarak Anadolu’ya göç etmek zorunda kalmışlardı .İlk önce Doğu Anadolu’ya gelen Kayı boyu Ertuğrul Gazi yönetiminde Ankara civarındaki Karacadağ tarafına Anadolu Selçukluları tarafından yerleştirilmiştir .Kayıların Selçuklulara verdiği yararlı hizmetler karşılığında Bursa daki Söğüt ve Domaniç  toprakları Kayı boyuna yazlık ve kışlık olarak tahsis edilmiştir .İlk başlangıçta 500 çadırdan oluştuğu düşünülen sayılar giderek güçlenmeye ve çevrelerinde daha etkili bir beylik haline gelmeye başlamışlardı .Boyun başında Ertuğrul Gazi bulunmaktaydı ve Ertuğrul Gazi ölünce beyliğin başına kimin geçeceği tartışma konusu olmuştur .Boyun büyükleri tarafından Osman Bey 1281 de kayıların beyi seçilmiştir ve böylece Osman Bey beyliği yönetmeye başlamıştır .Başlangıçta Anadolu selçuklularının bir uç beyi olarak hareket eden Osmanbey Selçukluların Moğolları yenilmesinden sonra giderek daha bağımsız hareket etmeye başlamış ve 1299 da ise artık Anadolu selçuklularına bağlı olmadığını ilan ederek Beyliği’nin bağımsızlığını ilan etmiştir. Osman Bey beyliğin başına geçtiği andan itibaren en büyük hedefi Bizans üzerinde topraklarını genişletmek olmuştur .Diğer Türk Beylikleri oldukça güçlü ve çok sayıda askeri birliğe sahipti dolayısıyla kayılar çok zekice davranarak bu güçlü Türk beylikleri ile aralarını iyi tutmuş ve onlara karşı askeri bir tavır geliştirmişlerdir .Ancak Bizans söz konusu olduğunda ise Osmanbey diğer beyliklerinde desteğini alarak sürekli bir mücadeleye girişmiş bu mücadeleler sonunda Bilecik ,Karacahisar ,Yarhisar ,İnegöl ve Yenişehir ele geçirilmiştir bu yeni ele geçirilen bölgeler beyliğin büyükleri arasında iddialara ayrılarak paylaşılmıştır .Osmanbey bu bölgelere olmakla birlikte onun en büyük hayali hiç kuşkusuz Bursa’yı alabilmekte. Bursa hem yapısı hem de sadece konumu gereği Osman oğullarını bir beylikten devlete dönüştürülecek çok kritik bir şehirde Osman Bey zamanında Bursa kuşatılmış ve bu kuşatma uzun bir süre devam etmiştir .Son yıllarda giderek yaşanan ve sağlığı bozulan Osmanbey Beyliği’nin yönetimini oğlu Orhan Bey’e devretmiş ve ne yazık ki Bursa’nın alındığını göremeden 67 yaşında hayatını kaybetmiştir. Osmanbey babasından aldığı aşireti bir belliye dönüştürmüş ve onun yerine gelen Orhan Bey de bu beyliğe bir devlete dönüştürdü. Osmanbey iradesiyle adaletiyle ve ileri görüşlülüğü ile 600 yıl sürecek bir hanedanlığın tohumlarını atmış ve muazzam bir başarı elde etmiştir.

Bu yazı 634 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Araç çubuğuna atla