Orta Çağ Kavramı | BİLELİMMİ.COM

Orta Çağ Kavramı

Paylaş
 

Üzerinde en çok tartışılan tarihi kavramlardan birisidir .En başta belirtelim Orta Çağ kavramı bütün dünya tarihi için öne sürülebilecek bir zaman dilimi değildir .Ortaçağ dendiğinde daha çok Avrupa’yı etkileyen bir dönemden bahsedilir, ancak Avrupa’nın orta çağdan sonraki gelişim aşamalarında gösterdiği başarılar Rönesans Reform hareketleri Aydınlanma Çağı ve Sanayi İnkılabı ile bütün dünyayı sömürgesi haline getirmesi yüzünden ortaçağ kavramı bütün dünya içinde çok önemli bir tarih bilimi haline gelmiştir. Çünkü günümüzde yaşanan sanayi devrimi hatta Avrupa ve bazı ülkelerin Sanayi Ötesi Dönemi geçişleri yine Ortaçağda elde edilen bilimsel birikim sonucunda ortaya çıkmıştır .Türk tarihi açısından da ortaçağ oldukça önemlidir ortaçağ boyunca Türk ve müslüman devletler güçlerinin doruk noktasına çıkmışlar ancak gelişim hızları bir süre sonra yavaşladığı durduğu için Avrupa’nın karşısında direnememişler ve bir süre sonra Avrupa’nın ya direk sömürgesi ya da yarı sömürgesi haline gelmişlerdir. Avrupa dediğimizde üç önemli tarih diliminden bahsederiz Antik Çağ yani klasik medeniyetlerin yaşadığı Dönem ,Orta Çağ ve Modern Zamanlar .Ortaçağ Batı Roma İmparatorluğunun çöküşü ve ulusal monarşileri yükselişiyle şekillenir 1453 teki İstanbul fethinden sonra da Orta Çağ döneminin yavaş yavaş kapandığını Avrupa’da yaşanan Coğrafi keşifler ve Rönesans gibi hareketlerin Avrupa’yı hem kültürel hem sosyolojik hem de Sanayi anlamında derinden etkilediğini ve böylece gelişen teknolojisi ile Avrupa’nın diğer uygarlıkların üzerinde üstünlük kurduğunu görüyoruz .Bilim ve teknolojide Avrupa altın çağını yaşayan İslam dünyasından fazlasıyla yararlanmış ve antik çağda unuttuğu bilim adamlarının felsefecilerin Ortaçağda Müslümanlar sayesinde tekrar keşfetmeyi başarmış ve böylece Avrupa’yı dönüştürecek olan Düşünsel dönüşüm hız kazanmıştır .Din alanında ise bin yıl boyunca kilisenin baskısına maruz kalan halk daha fazla dayanamayarak Almanya’da başlayan reform hareketine destek vermiş ve Katolik kilisesinin gücü azalmıştır azalmak da beraber Katolik kilisesinin gücü Aydınlanma Çağı döneminde de etkili olmuş ancak aydınlanma çağının dan sonra kilise büyük ölçüde siyaset üzerindeki yaşamı üzerindeki etkisini kaybetmiştir Ortaçağ hala uzmanlar tarafından ince eleyip sık dokuyarak tartışılan ve hala yeni verilere ulaşılabilir bir dönem olduğunu söyleyebiliriz.

Bu yazı 425 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Araç çubuğuna atla