ON İKİ ADA

Paylaş
 

ON İKİ ADA

Ege Denizi’nin güney doğusunda, Türkiye kı­yılarının çok yakınında, bir adalar toplulu­ğudur. Samos ile Rodos arasında yer alan bu adalar topluluğu Sporatlar’ın güney bölümü­nü meydana getirirler. Yüzölçürnlerinin top­lamı 1.244 km”yi, nüfusu Rodos’la birlikte 140.000’i, Rodos hariç, 70.000’i bulan bu adalar idare bakımından Rodos’a, dolayısıyla Yunanistan’a bağlıdır.

Oniki Ada şu adalardan meydana gelmiş­tir: Astropalya, Kaiimnos, Kaşot, Kerpe (Kar- patlıos), Harki (Khanke), Istanköy (Kos), Leros, Lipsos, İncirli (Nisiros), Patmos, Söm- beki (Simi), Tilos (Piskopi).

Bunlardan Kaşot ve Kerpe adaları Rodos’la Girit arasındadır. Istanköy, Anadolu’nun Ker- me Körfezi ağzında, Bodrum ve Datça ya­rımadalarının arasında, Sömbeki de Datça Yarımadasının güneyindedir. İncirli’nin ga­yet volkanik arazisi vardır. Leros da İkinci- Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından bir deniz üssü olarak kullanılmıştır.

Bu adalarda, genel olarak, Akdeniz iklimi hüküm sürer. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık geçer. Yağışlar kış çevresinde toplanmış­tır. Bunun sonucu olarak da Oniki Ada’da Akdeniz iklimine öz üzüm, turunçgiller, zey­tin gibi bitkiler yetişir. Bunlardan şarap, zey­tinyağı küçük yapımev- lerinde işlenerek elde edilir.

Oniki Ada uzun za­man Türk egemenliğin­de kaldıktan sonra 1912’de İtalya tarafın­dan işgal edilmişti. Ro­dos’la birlikte Oniki Ada siyasi durumları belli olmadan, Balkan Savaşı’nın çıkması üze­rine Italyanlar’ın elin­de kaldı, sonra da Lo­zan Antlaşması gere­ğince, 1923’te, İtalya’ ya bırakıldı. İkinci Dünya Savaşı’ndan son­ra da, Menteşe kıyıları önlerindeki Meis Ada­sı ile birlikte, İtalya tarafından Yunanis­tan’a verildi.

 

Bu yazı 172 kere okundu.
Etiketler:
ON İKİ ADA
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler