ÖMER SEYFETTİN KİMDİR?

Paylaş
 

ÖMER SEYFETTİN KİMDİR?

Genç yaşta hayata gözlerini kapa­yan Ömer Seyfettin, Gönen’de dün­yaya geldi. Babası subaydı. O da as­ker olmak istedi, Harbiye’yi bitirdi, kısa bir süre Rumeli’de görev yap­tıktan sonra askerlikten ayrıldı.

yazar-öğretmen

Ömer Seyfettin küçük yaşta edebi­yata ilgi duymakla birlikte, ancak as­kerlikten ayrıldıktan sonra yazmağa başladı. Selanik’te yayımlanmakta olan Genç Kalemler dergisiyle Rumeli gazetesinde yazarlık yaptı. Çok geç­meden çıkan İtalyan Savaşı üzerine yeniden orduya çağrıldı. Balkan Savaşı’nda Yanya’da Yunanlılara tutsak düştü, bir yıl Yunanistan’da kaldık­tan sonra İstanbul’a döndü ve gene askerlikten çekildi. Bir yandan gaze­telere yazılar ve hikâyeler yazarken, bir yandan da öğretmenlik yapıyor­du. 1914’te Kabataş Lisesi nde başla­dığı edebiyat öğretmenliği, ölümüne kadar sürdü. 36 yaşında öldü.

Ömer Seyfettin her şeyden önce Türk dilinin arınmasına öncülük eden bir yazardır. Konuşma diline ya­kın ve sade bir üslûp kullanmıştır. Önce aruzla, sonra hece ölçüsüyle şiirler de yazmıştır, ama onun asıl kişiliğini ortaya koyan yönü hikâye­ciliğidir. Hikâyelerinde tarihe veya güncel olaylara dayanan ve milli duy­guları canlandıran konulan işlemiş­tir. Bu hikâyelerde Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselme dönemindeki devlet ve toplum yaşamına özlem, Rumeli’de devlete başkaldıran ve Türk halkına zulmeden azınlıklara karşı duyulan öfke, batı taklitçiliği şeklindeki yenilik hareketlerine kar­şı gelenekçi tepki baş yeri tutar.

Ömer Seyfettin Mahçupluk İmtiha­nı adında, tek perdelik bir komedi yazmış, Foya ve Sultanlığın Sonu ad­larında iki romana başlamış, ama bu romanları bitiremeden ölmüştür.

 

Bu yazı 94 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/