OLİMPOS DAĞI

Paylaş
 

OLİMPOS DAĞI

Yunanistan’ın en yüksek dağıdır (2.913 m.). Tesalya ile Makedonya’yı ayıran enge­beli bölgenin doğu bölümündedir.

Olimpos Dağı’mn yüksekliğinden, heybetli görünüşünden dolayı Eski Yunanlılar, tanrı­larının burada yaşadıklarına inanırlardı. Yu­nan mitolojisinde, başlıca 12 tanrının, bu dağın sivri tepelerinde çok muhteşem birer sarayı olduğu, en yüksek tepede de tanrıların kıralı Zeus’un sarayı bulunduğu anlatılır. Mitolojiye göre Zeus, bu yüksek tepedeki sa­rayında yaşar, yıldırımlarını yeryüzüne bu­radan yollardı.

Zamanla Yunanlılar tanrılarının, kendile­rine bu kadar yakın olan, devamlı olarak kar­lar altında bulunan bir dağda yaşadığına inan­maktan vazgeçtiler. Çünkü artık Olimpos Da- ğı’na tırmanabiliyorlar, onun tepelerini keş­fediyorlar, bu dağı tanrılara lâyık görmüyor­lardı. Ayrıca, eskiden Olimpos Dağı’mn dün­yanın merkezinde olduğu sanılırken, sonradan
bu düşüncenin yanlış olduğu da anlaşılmıştı. Bundan dolayı, zamanla halk, tanrıların ya­şadığı dağın, gökyüzünde olduğu düşüncesini benimsedi.

Bu yazı 179 kere okundu.
Etiketler:
OLİMPOS DAĞI
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler