Okulların Tarihçesi

Paylaş
 

Okulların Tarihçesi

Okul okuma yazmadan başlayarak bütün bilgilerin toplu olarak üretilip gösterildiği çeşitli derecelerde ki kurumlardır .Eskiçağda gençleri yetiştirmek için okullar açılmıştır .Mezopotamya’da ve Mısır’da eğitim ve öğretim oldukça ileri gitmiştir ,tapınakların yanında bulunan okulları din adamları yönetmiştir .Bu okullarda daha çok devlet işlerinde çalışacak memurlar ve katipler yetiştirilmiştir eski yunanlılarda bilginler ve filozoflar açtıkları okullarda kendi görüşlerine göre ders vermişlerdir .

Eflatun Akademiya Aristo lise adını verdikleri okullarında öğrencilerine ders göstermişlerdir .Roma’da İsa’dan önce 3 yüzyılda dil bilgisi okulları açılmış daha sonra şehir ve imparatorluk okulları kurulmuştur .Orta Çağda Avrupa’da okullar kilisenin yönetimindeydi  düşünce özgürlüğü yoktu .Din adamları ne diyorsa ona uyulması gerekliydi. Haçlı Savaşları’ndan sonra okullara önem verildi tanınmış öğretmenlerin bulunduğu okullara her yaştaki öğrenciler akın etmeye başladı .13. Yüzyılda üniversiteler kuruldu İslam ülkelerinde okullar camilerin ve mescidlerin yanında gelişti ilk medreseler 11. Yüzyılın 2. Yarısında Selçuklu İmparatorluğu’nda açıldı .Anadolu Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde eğitim ve öğretime değer verildiği yüksek öğrenim veren medreseler kuruldu .Devlet memuru ve subaylar yetiştiren Saray okulları meydana getirildi .Bunların en yükseğe İstanbul’daki Enderun dur. Osmanlı İmparatorluğu’nda 19 yüzyılda eğitim ve öğretimde önemli gelişmeler sağlandı .Rüştiye İdadi Sultani adı verilen orta dereceli okullar öğretmen okulları bazı yüksek okullar açıldı .Eğitim ve öğretim Devletin görevleri arasına alındı Darülfünun Üniversitede kuruldu .Daha başka resmi ve özel okullar da açıldı Cumhuriyetin ilanından sonra okulların her yönden gelişmesine önem verildi. Mahalle mekteplerinin yerini ilkokulları aldı .Çok sayıda orta okul lise ve meslek okul açıldı .Yüksekokulların ve üniversitelerin sayıları arttırıldı bütün okullarda modem metotların uygulanması sağlandı.

http://bilelimmi.com/oligarsi-nedir/

http://bilelimmi.com/olimpiyatlarin-tarihcesi/

http://bilelimmi.com/mozaik-nedir/

http://bilelimmi.com/kultepenin-tarihcesi/

Bu yazı 300 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler