Oğuz Türkleri

Paylaş
 

Oğuz Türkleri Türk tarihinde çok özgün bir yere sahip olup milattan sonra yedinci yüzyıldan itibaren Göçebe hayat tarzı gereği yer değiştirmeye başlamışlardır. 24 boydan oluşan Oğuz Türklerinin Oğuzhan’ın 6 oğlu ve onların dörder oğlundan meydana geldiğine İnanılır .Bilindiği gibi bu inanış aynı zamanda Oğuz Kağan efsanesinin de temelidir .Bu 24 boy kendi arasında ikiye ayrılır Bozoklar ve Üçoklar olmak üzere Türk tarihinde bu iki boyu arasında yaşanan çatışmalar sonucunda bunların bir kısmı Batıya doğru göç etmiştir .Orta Asya’da kalanlar ise Göktürk devletinin kurulmasıyla birlikte Ötüken şehri işgal edilmiş ve batıya göç etmek zorunda kalmışlardır. Geri kalanlar ise Göktürk Devleti’ni tanımak ve onun egemenliğine boyun eğmek zorunda kaldılar bilindiği gibi birinci Göktürk Devleti Çinin baskılarına Çok fazla dayanamayıp ortadan kaldırıldı ancak Türkler Çin ile  tekrar mücadeleye girişmiş ve bunun sonucunda da ikinci Göktürk Devleti kurulmuştu .Oğuz Türkleri ikinci Göktürk Devleti ne çok fazla direnmeyip onun egemenliğini kabul etmek zorunda kaldılar .İkinci Göktürk Devleti 745 yılında yıkıldı ve Batıya doğru göç etmek zorunda kalan Oğuz boylarının bir kısmı Türklerin efsane başkenti olan Ötüken’in geri dönerek Uygur Devleti çatısı altında birleşti .Oğuz Boyu bundan sonra Türgiş devletine bağlı olarak varlıklarını sürdürdüler .Tarihten itibaren de Oğuzlar Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinde etkili olmaya devam ettiler .Mesela Karahanlı devleti içerisinde yine Oğuz Boyları vardı onuncu yüzyılda ise Oğuzlar ilk defa kendi bağımsız Devletlerini kurdular ve bu devlete tarihte Hazar Denizi’nin doğusunda kurulmuştur Oğuz yabgu Devleti denmektedir. Oğuz yabgu Devleti’nin başına Selçuk bey geçti. .Daha sonra yaşanan gerginlikler üzerine Selçuk Bey oğuzların bir kısmını alarak daha güneye indiler ve İslamı kabul eden Oğuzlar bu tarihlerden itibaren İslam dünyasının en önemli Koruyucuları arasına girdiler .Oğuz boylarını rahatsız eden büyük bir devlet vardır o da Gazneliler. Gazneliler Oğuz boylarının Horasan bölgesine inmesinden son derece rahatsız oldular ve ellerinden geldiğince oğuzları Bu bölgeden sürmeye ortadan kaldırmaya çalıştılar .Ancak OĞUZ boylarının başına Geçmiş olan Tuğrul ve Çağrı Beyler Gaznelilerle girdikleri mücadelede başarılı olmuş ve Dandanakan muharebesi’nde gaznelileri yenerek  İran ,Horasan, Merv, Irak Suriye ,Güney Kafkasya ve Anadolu’yu ele geçirip burada büyük bir Selçuklu İmparatorluğu kurmuşlardı .Bu Selçuklu İmparatorluğu doğudan gelen Moğollar tarafından ne yazık ki yıkıldı .Oğuzların önemli bir kısmı moğollarda kaçarak Anadolu’ya sığındılar ve burada tarihin gördüğü en büyük imparatorluklardan birisi olan Osmanlı İmparatorluğu’nun kurdular .Oğuz Boyları hem askeri yetenekleri hem de devlet kurmadaki başarılarıyla Türk tarihinin en özgün parçalarından gruplarından birisidir.

Bu yazı 606 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Araç çubuğuna atla