ÖĞRETİM YILI YOMRA SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

ÖĞRETİM YILI  YOMRA  SOSYAL BİLGİLER  ÖĞRETMENLERİ  ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI
Paylaş
 

2006-2007 ÖĞRETİM YILI  YOMRA  SOSYAL BİLGİLER  ÖĞRETMENLERİ

ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI  .

Toplantı Tarihi.:13/09/2006

Gündem             :

       1-1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun  incelenmesi.

2-Gecen yıla ait zümre kararlarının incelenmesi.

3-Programın incelenmesi.

4-Örenci başarısının artırılabilmesi için alınacak tedbirler.

5-Ünitelendirilmiş yıllık planlar , günlük planlar, gezi-gözlem, deney-inceleme planları arasında birliktelik sağlanması.

6-Ölçme ve  değerlendirmede birlik sağlanması :

a-Ortak sınavlar  b-1. dönemde yapılacak sınav sayısı c-Yıllık ödevler ve projeler.

7-Yöneltme yönergesi ve yapılacak çalışmalar

8-Branşlara  göre konuşulacak diğer konular.

9-TKY çalışmaları

10-Uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri.

11-Dilek ve temenniler.

TOPLANTIYA KATILANLAR:

      1-Haydar ÖZTÜRK     Yomra Merkez  İ.ÖO

2-Hüseyin YILMAZ     Kaşüstü Cumhuriyet  İÖO

3-Yavuz TOPAL          Maden  İÖO

4-Hasan BEKŞEN        Oymalıtepe İÖO

5-Okay YALÇIN         Yavuz Selim İÖO

6-Nizamettin KÜLLAYDr.  İ.Ustaömeroğlu İÖO

7-Seyfi GÜMRÜKÇÜ  Kaşüstü İÖO

Toplantıya katılan   sosyal bilgiler öğretmenleri zümre başkanlığına Yomra Merkez İlköğretim Okulu öğretmeni Haydar ÖZTÜRK’ü seçtiler.Yazman olarak Yavuz Selim İlköğretim Okulu öğretmeni Okay YALÇIN seçildi.

11739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununundan  Türk Milli Eğitiminin Amaçlarını Seyfi GÜMRÜKÇÜ okudu.Nizmettin KÜLLAY  bu  amaçlarının en çok  sosyal bilgiler öğretmenlerine hitap ettiğini  söyledi.

2-Geçen yıla ait zümre kararlarını getiren Okay YALÇIN  kararları okudu,bu yılda bu zümre kararlarının yeni zümreye ışık tutması uygun bulundu.

3-Haydar ÖZTÜRK 6. sınıf Sosyal Bilgiler  programının  tamamen değiştiğini bu bağlı olarak  işleyiş yöntem ve tekniklerinin de değiştiğini, öğrencilerin yeni yöntem ve tekniklere hazır olduğunu biz öğretmenlerin ise şahsen kendisinin hazır olmadığını, öğrenci ders kitabını ve çalışma kitabını incelediğini ama eline öğretmen kılavuz kitabının  ulaşmadığını geçen  yıl 4.ve5. sınıfları okutan arkadaşların deneyimlerinden yararlanacağını söyledi.Hasan BEKŞEN’de diğer Sosyal Bilgiler  grubunda  bir değişikliğin olmadığını  Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi dersinin yine  7. ve 8. sınıflarda okutulacağını söyledi.Hüseyin YILMAZ  bir Sosyal Bilgiler öğretmeninin üç ayrı isimde beş derse girdiğini  bunun diğer branş öğretmenlerine göre ona zorluk çıkardığını , ayrıca yeni 6. sınıf programını uygulamada kırsal alanda görev yapan arkadaşların  kaynak ve araç-gereç konusunda sıkıntı yaşayacağını vurguladı.Nizamettin KÜLLAY öğretmen arkadaşların  Sosyal Bilgiler araç ve gereçlerini yeniden düzenlemelerini istedi.

4-Aşağıdaki öneriler başarının artırılması için  oybirliği ile alındı:

-Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılmalı,

-Okulda ve sınıfta disiplin sağlanmalı hedefi olan öğrenciyi hala kendine bir hedef  belirlemeyen   davranış bozukluğu olan öğrenci engel olmamalı.

-Öğrenciler sosyal ve sportif faaliyetlere yönlendirilecek  kendilerini ifade etmek ve yeteneklerini ortaya çıkarmak olanağı sağlanmalı,

-Aileler  ile sıcak ilişki içinde olunmalı,

-Yetiştirme kurslarına ve dershanelere  öğrenciler yönlendirilmeli,

-Öğrencilere verimli ders çalışma  yöntem ve teknikleri öğretilmeli

-Öğrencilerin derslere hazırlıklı gelmeleri sağlanmalı, derse güler yüzle girilmeli, önce bir önceki konu kısaca tekrarlanmalı,motivasyon sağlanarak yeni konuya geçilmeli,kaynak ve gereçle derse girilmeli,öğrenciler ders boyunca  aktif olmaları sağlanmalı,öğrenci motive edilmeli,gururu kırılmamalı, zaman iyi kullanılmalı ,zil çalması ile sınıfın terk edilmesi.

-Başarının tadı verilmeli, sınav için gereken değerler uygulanmalı.

5-Yıllık planları hazırlarken Sosyal Bilgiler öğretmenleri  birbiri çalışmalarından ve deneyimlerinden yararlanacak,her öğretmen yıllık planını hazırlarken okulunun  durumunu göz önünde bulunduracak görüşü benimsendi.Haydar ÖZTÜRK yıllık planlarda  Atatürkçülükle ilgili konulara  yer verileceğini söyledi.Okay YALÇIN öğretmenlerin derslere basit  fakat uygulanabilir bir günlük planla girmesinin daha yarar sağladığını,teferruatlı planların uygulanamadığını söyledi.Hüseyin YILMAZ öğrencilere gezi ve gözlem fırsatı sağlamalıyız dedi.Öneriler kabul edildi.

6-a-Ortak sınav yapılmayacak. Fakat  her zümre öğretmeni yaptığı sınav sorularını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile diğer arkadaşlara gönderecek. Onlarda gerekirse  o soruları kullanabilecek veya öğrencileri ile paylaşacak.

b-Her dönem Sosyal Bilgiler dersinden üç  yazılı sınav ,diğer  derslerden iki yazılı sınav yapılacaktır.İlköğretim kurumları yönetmenliğine göre öğretmen aynı sınavda değişik soru şekillerini kullana bilir.

c-Yıllık  ödev ve projeler araştırma ve incelemeye öncelik verecek sadece içeriği değil izlediği yöntem ve tekniği de öğrenciye bir şey kazandıracak.kayda değer çalışmalar sergilenecek; hem hazırlayan ödüllenecek hem de inceleyenler bir

şeyler kazanacak.Ödev ve proje çalışmaları aşama  aşama  izlenecek.

7-Yöneltme Yönergesi  okundu.Öğrenci gözlem formlarının öğretmenin elinin altında bulunması her izlemin kaydetilmesinin yararlı ve sağlıklı olacağı 8. sınıfta yapılacak  yönlendirmeye katkı sağlayacağı görüşü benimsendi.

8-Branşlara göre görüşülecek konu   olarak öğrenci defterleri gündeme geldi

Karar:

  1. sınıf Sosyal Bilgiler :40sayfa, orta boy , kareli
  2. ‘’        ‘’          ‘’            :60    ‘’       ‘’    ‘’    çizgili
  3. Vat. İns. Hakl. Eğit .:40     ‘’      ‘’    ‘’      ‘’

8,   ‘’     ‘’     ‘’       ‘           :40     ‘’      ‘’     ‘’      ‘’

8,TC.İnk.Tar.Atatürkçülük:60       ‘’     ‘’      ‘’     ‘’

9-TKY Çalışmaları:Her okulda yönetmenlik gereği  toptan kalite yönetimi      kurulduğunu bu ekip çalışmalarında sorumluluk alındığı belirtildi.

10-Uygulamada karşılaşılan  sorunlardan en önemlisi yeni 6. sınıf programıdır.

Yeni programı anlamak, uygulamak, eski alışkanlıklardan vazgeçmek, projeler ürettirmek,

Ürün dosyaları oluşturmak,zamanı ayarlamak ve öğrenciyi değerlendirmek .

11-Dilek ve temennilerde :Haydar ÖZTÜRK 2. dönemde buluşmak üzere 2006-2007  eğitim öğretim yılında herkese başarılar diledi . Diğer arkadaşlar da bu temennilere  katıldı.

 

 

 

 

 

Bu yazı 1127 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Araç çubuğuna atla