• DOLAR
  7,5776
 • EURO
  8,9855
 • ALTIN
  476,09
 • BIST
  1,1854
ÖĞRENDİKLERİMİ UYGULUYORUM

ÖĞRENDİKLERİMİ UYGULUYORUM

 

ÖĞRENDİKLERİMİ UYGULUYORUM (l.ünite l.kazanım)

Etkin ve Sosyal Vatandaş

Sosyal bilgiler, haklarımızı, sorumluluklarımızı, özgürlüklerimizi öğrenmemizde ve kullanmamızda etkili bir ders olmakla beraber, bizlerin etkin ve sosyal birer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamızı sağlar.

Yaşadığımız eoğrafı çevreyi ve diinya’yı tanımamız, tarihimizi ve kültürümüzü öğrenmeniz açısından sınıf sosyal bilgiler çok önemli bir derstir.

Sosyal bilgiler dersinin asıl amacı, yaşadığı dünyayı tanıyan, tarihini bilen öğrencilerin etkin ve sorumlu yurttaşlar olmaları için gerekli olan bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmaktır.

Sosyal Bilgiler Dersinin Bireye Kazandırdıkları

^ Sosyal Bilgiler dersinde yaşamımıza yön veren bazı değer ve beceriler kazanırız. (Doğru karar vermek, sorunları çözerken kendimizi karşımızdaki kişilerin yerine koymak bunlardan bazılarıdır.)

^ Hem tarihimizi hem de ülkemizle birlikte dünyadaki kültürleri tanıma fırsatı da buluruz. Hem ülkemizde hem de farklı ülkelerde yaşamış önemli insanların yaptıklarından haberdar oluruz.

^ Kültürümüzün, tarihimizin öğrenilmesi, ulusal bilincimizi geliştirir. Kültürel mirası koruma konusunda da duyarlı olmamızı sağlar.

^ Yaşadığımız çevreyi, ülkemizi ve dünyayı daha iyi tanırız. Benzer ve farklı özelliklerimizin farkında oluruz. Çevremize karşı hassas oluruz. Ülkemiz ve dünyayı ilgilendiren konularda fikirler üretebilir ve daha duyarlı oluruz. Ayrıca demokratik yaşam tarzı ile hak ve sorumluluklarımızı bilmemiz iyi bir vatandaş olmamızı sağlar.

^ İnsana saygılı olmanın toplumsal ilişkilerdeki önemini fark ederiz. İnsan hakları, ulusal egemenlik ve demokrasi gibi kavramlarla tanışırız. Yaşamımızı demokratik kurallar çerçevesinde düzenlemeyi öğreniriz. Çevremizdeki tarihi eserler ve doğal varlıkların farkına varırız. Bunları koruma ve yaşatma konusunda bilinçli bireyler oluruz.

OLAYLAR ve SONUÇLARI (1.ünite 2.kazanım)

Çok Boyutluluk: 1 anık olduğumuz olayların birden çok nedeni ve sonucunun olmasına çok boyutluluk denir. Örnek vermek gerekirse; Ülkemizde 1999 yılında meydana gelen Marmara depreminde yüzlerce bina yıkılmış ve hasar görmüştür. Bu durumun görünürdeki sebebi deprem olsa da binaların zemini sağlam olmaması, binalarda kullanılan malzemelerin kalitesiz ve eksik olması, binaların yıkılmasında ve hasar görmesinde etkili olmuştur.

Depremin görünürdeki sonucu ölen insanlar ve yıkılan binalardır. Fakat bunun yanı sıra ülke ekonomisinin zarar vermesi, ulaşımın aksaması, insanlar psikolojik sorunlar yaşaması gibi sonuçları da vardır.

İnsanlar olayları yorumlarken düşüncelerini, bazen bir olguya bazen de bir görüşe göre ifade ederler.

 

İçinde Bulunduğumuz Gruplar

Kurum : daha çok resmi niteliği olan,devletin denetim ve kontrolüne açık olan büyük gruplardır.

Gruplar ve kurumlar insanların ortak bir amaç için bir araya gelmeleriyle oluşurlar. İnsanların birlikte yaşamaları ve ihtiyaçları bazı grupların ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Zamanla toplumda yeni ihtiyaçların oluşması, yeni grupların da ortaya çıkmasını sağlamıştır. Aşağıda içinde bulunduğumuz bazı grup ve kurumlar gösterilmiştir:

 

AİLE(GRUP) OKUL(KURUM)
*     Yeme, içme,sevgi,saygı gibi temel ihtiyaçların sağlandığı gruptur.

*    İnsanların içinde yer aldığı ilk ve en önemli

gruptur.

*    Ortak sevinç ve üzüntülerin bir arada yaşadığı

gruptur.

*   Eğitim ihtiyacının karşılandığı kurumlardır.

*        Toplumun her üyesinin belirli bir eğitim düzeyine ulaşmasını ister.

*     Bireylerin sosyalleşme(toplumsallaşma)sine ve meslek sahibi olmasına yardımcı olan kurumlardır.

OYUN GRUBU ÖDEV GRUBU
*         Belli kuralları olan insanların hoş vakit geçirmek ve eğlenmek için oluşturulan gruptur.

*        Bir oyunu oynamak için bir araya gelen insanların oluşturduğu gruptur.

*       Öğrencilerin verilen ödevi yapmak için bir araya gelerek oluşturdukları gruptur.

*    Grup tek başına yapılamayacak ödevi yapmak amacıyla toplanmıştır.

 

 

Yukarıdaki Şemada bir aile, okul ve halk oyunları gruplarının bazı üyeleri gösterilmiştir. Şemada görüldüğü gibi:

 • Ayşe, Haşan ve Hüseyin aynı ailenin üyeleridir.
 • Ayşe ve Haşan aynı aile ve okul grubunda yer almaktadırlar.
 • Hüseyin ve Haşan aynı aile ve halk oyunları grubunda yer almaktadırlar.
 • Haşan şemada gösterilen her üç grupta da yer almaktadır.

Bireyler ait oldukları gruplarda farklı rolleri üstlenirler.

Haşan;

 • Aile grubunda çocuk rolünü,
 • Okul grubunda öğrenci rolünü,
 • Halk oyunları grubunda lider rolünü üstlenmiş olabilir.

Rol: Bir iş grup ya da kurumda bir kimse ya da bir şeyin üstüne düşen göreve rol denir. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

İnsanların grup içerisindeki rolleri özelliklerine göre belirlenir. Yaş, fiziksel özellikler, kişilik özellikleri, ilgi ve yetenekler rollerin belirlenmesinde etkili olmaktadır.

Eğitim durumu ve geçmiş yaşantılar da rollerin üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

ROLLERİMİZİN GEREKTİRDİĞİ HAK VE SORUMLULUKLAR

İnsanların içinde bulundukları gruplarda edindikleri roller o insanlara bazı haklar sağlar. Aynı şekilde bu rollerin insanlara yüklediği bazı sorumluluklar da bulunmaktadır.

Aşağıdaki şemada bir kişinin içinde bulunduğu gruplar ve bu kişinin bazı rolleri gösterilmiştir.

Çocuk Olarak Haklarımız

Çocuklar yetişkinlerden farklı fiziksel ve kişisel özelliklere sahiptirler. Ayrıca çocuklar sürekli bir büyüme ve gelişme göstermektedirler. Bu nedenle İnsanların sahip olduğu temel hakların yanında çocuklar farklı haklara da sahiptirler. Her birey uluslararası yasalara göre 18 yaşma kadar çocuk sayılmaktadır. Bu nedenle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 20 Kasım 1989 tarihinde Çocuk Hakları Sözleşmesini kabul etmiştir. 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe giren bu sözleşmeye Türkiye de dahil olmak üzere yaklaşık 142 ülke taraf olmuştur.

 

 • Hiç bir çocuk ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal inanç nedeniyle ayn tutulamaz.
 • Her çocuk korunmalı, iyi bakım görmeli ve yetiştirilmelidir. Yasalar çocuğun yararınadır. Çocuğun korunması ile ilgili yasalar hazırlanmalı.
 • Her çocuğun isim ve yurttaşlık hakkı vardır.
 • Her çocuğun sosyal güvenlik, sağlıklı büyümek, iyi bakım ve uygun eğitim görmek hakkıdır.
 • Engelli ve uyumsuz çocukların başarılı ve güçlü yetiştirilmeleri haklarıdır.
 • Sevgi esirgenmemelidir. Her yerde ilgi, sevgi, yardım görmek çocukların hakkıdır.
 • Ana baba çocuğuna bakmakla yükümlüdür.
 • Çocuk ırk, din, ayrılık oluşturan baskılardan korunmalıdır.

Türkiye’de ve Dünya’da Çocuk Hakları

Ülkemizde çocukların haklarını kullanmasına olanak sağlanmaktadır. Hemen hemen her kentte çocuk meclisleri bulunmaktadır. Bu meclislere katılarak duygu ve düşüncelerimizi özgürce ifade etme fırsatı bulabiliriz.

Çocuk haklarının korunması için Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu [UNICEF, (Yunisef)] kurulmuştur. Dünyanın her yerinde herhangi bir ayrım yapmadan çocuklara yardım etmektedir. UNICEF, zaman zaman yayınladığı raporlarla çocukların yaşadıkları zorlukları tüm dünyaya duyurmaktadır.

Yaşamları boyunca çocuklar çeşitli güçlüklerle karşılaşabilir. En temel haklarını bile kullanamayacak bazı durumlar yaşayabilir. Savaşlar, doğal afetler, yoksulluk gibi daha birçok nedenden dolayı haklarını kullanmakta güçlük çekebilir. İşte UNICEF’in dünyanın birçok yerinde yaşayan çocuklarla ilgili bu sorunlara dikkat çekmektedir.

Ülkemizde Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) kurulmuştur. Bu kurum çocuk yetiştirme yurtları aracılığıyla bazı haklardan yoksun kalan çocukların devlet güvencesiyle korunmasını sağlamaktadır. Birçok kurum da çocukların haklarını kullanmaları ve yaşam koşullarındaki olumsuzlukları gidermek için çalışmalar yapmaktadır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YORUM