NÜKLEER SANTRAL NEDİR?

Paylaş
 

NÜKLEER SANTRAL NEDİR?

 İlk nük­leer santral 1953 yılında Birleşik Ame­rika’da çalışmaya başlamıştır. Bir yıl sonra da, bir Sovyet santralı üretime geçmiştir.

Nükleer santral, termik kaynağı zincirleme bir nükleer parçalanma olan bir elektrik santralıdır. Bunu da bir reaktör gerçekleştirir.

Reaktörün bir “kalp””bölgesi, nötronları emdiği ya da yansıttığı bir “Perikardiyak” alanı, ışın yayılma­sının yeğinliğini milyar kere, hattâ bundan da 100 kat daha azaltabilecek güçte, betondan bir “kalkan” bölü­mü, 30 ile 40 metre arasında değişen çapı, 60 metre ya da daha çok yük­sekliği olan bir de güvenlik çevresi vardır.

1983’te Batı dünyasında üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 30’u nükle­er kaynaklı olacaktır.

Dünyada nükleer enerjisinin baş­lıca dört üreticisi, Birleşik Amerika, Sovyetler Birliği, Japonya ve Fransa’­dır. Ekolojistlerin baskısı nedeniyle birçok ülke programlarını kısıtlamak zorunda kalmıştır.

Bu yazı 57 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler