Nizamiye medreseleri

Paylaş
 

Nizamiye medreseleri

Nizamiye medreseleri islam dünyasında eğitimin gelişmesini ve kökleşmesini sağlamıştır.Nizamiye Medreselerinde ortaya konan anlayış daha sonra gelen müslüman devletler tarafındanda örnek alınmış ve hem pozitif bilimler hemde dini bilimler yaygın bir şekilde öğretilmeye başlanmıştır.

Nizamiye medreseleri İslam dünyasının en önemli başarılarından birisidir Büyük devlet adamı Nizamülmülk tarafından kurulan Nizamiye Medreseleri’nin kuruluş amaçları oldukça önemliydi .O dönemler Sünni düşünce ile Şii düşünce arasında ciddi bir çatışma vardı .Özellikle Şii Fatimiler Sünni toprakları işgal etmeye ve Sünni mezhebine karşı sert bir mücadele vermektelerdi .İşte Nizamiye Medreseleri’nin kuruluş amacı Sünni düşüncesinin Şii Fatimelere karşı güçlenmesi ve Sünni düşünceyi daha yaygın hale getirmek için bu medreselerde alimler yetiştirmekti. Diğer amaç ise giderek genişleyen Büyük Selçuklu İmparatorluğu için devlet adamları ve memurlar yetiştirmek Bu sayede devletin gelişmesine katkıda bulunmaktı .İslam dini Türk coğrafyasında benimsenmiş giderek yaygınlaşmaktaydı ancak İslam dininin tam olarak öğretilmesi ve kökleştirilmesi gerekmekteydi .İşte Nizamiye Medreseleri’nin bir amacı da kaliteli bilinçli ve bilgi birikimi yüksek din adamları yetiştirmek bu sayede İslamiyeti yeni benimsemiş Oğuz topluluklarının tam anlamıyla İslam’ı benimsemelerini olanak sağlamaktı .Bir diğer amacı ise yoksul ve zeki öğrencilere yardım etmek .Bu Zeki öğrencilerin geliştirilmesi yetiştirilmesi sayesinde devlete faydalı olacak bireyler haline getirmeyi amaçlamıştır. Nizamiye Medreseleri’nin amaçlarından bir tanesi de sadece dini bilimleri değil aynı zamanda pozitif bilimleri de öğretmek ve bu anlamda ülkenin bilim teknik ihtiyacını karşılayıp Devleti Her anlamda geliştirmekti. Bilginleri bir görev ve maaş vererek devlete bağlı halde tutmak da Nizamiye Medreseleri’nin ana amaçlarından bir tanesiydi .Bu sayede bilginler farklı siyasal görüşlere kapılıp devlete karşı muhalefet etmeyecekler di. Nizamiye medreseleri daha sonraki gelecek olan Türk İslam devletlerinde bir örnek kabul edilmiş ve özellikle Osmanlı Devleti’nde medrese anlayışı daha da geliştirilerek döneminin en başarılı eğitim kurumları haline gelmeleri sağlanmıştır.

Bu yazı 237 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler