Namık Kemal Hayatı

Paylaş
 

Namık Kemal büyük Vatan şairidir 1840 1888 yıllar arasında yaşadı Tekirdağ’da doğdu babası müneccimbaşı Asım bey’dir .Annesi küçük yaşta iken ölünce büyükbabası Abdüllatif Paşa tarafından büyütüldüğü. Abdüllatif Paşa memur olduğu için onunla birlikte Anadolu ve Rumeli’nin çeşitli yerlerinde bulundu özel öğretmenlerden ders aldı Arapça Farsça ve Fransızca öğrendi büyükbabasının görevden alınması üzerine İstanbul’a geldi .Tanınmış şairlerin toplantısına katıldı babıali tercüme odasına memur oldu Şinasi ile tanıştı Onun etkisinde kalarak Batı edebiyatı ve kültürü ile ilgililendi Şinasi’nin çıkardığı Tasviri Efkar gazetesinde yazmaya başladı .

 

 

Şinasi Paris’e gitmek zorunda kalınca Tasviri Efkar ın yayımını tek başına sürdürdü böylece gazeteciliğe Ve Siyasete atılmış oldu .Sosyal konularda ve eğitim forum bunları ile ilgili yazılar yazdı baskı yönetimi ile savaşmak için kurulan Yeni Osmanlı hakimiyetine girdi yazılarıyla hükümetin tutumu eleştiride İstanbul’dan uzaklaştırılmak amacıyla Erzurum Vali yardımcılığına atandı 1867 .Bu görevi kabul etmeyerek Ziya Paşa ile birlikte önce Paris’e Oradan da Londra’ya gitti burada Hürriyet gazetesini çıkardı 1870 de İstanbul’a döndü Hürriyet gazetesinin çıkarılması ne katıldı 1872 de Gelibolu mutasarrıflığına atandı bu görevde çok kısa bir süre kaldıktan sonra İstanbul’a geldi, yine bu gazetede hükümeti güç durumda bırakan yazılar yazdı .Vatan Yahut Silistre adlı oyunun Gedikpaşa tiyatrosunda temsili sırasında olaylar çıktı .Namık Kemal ve Arkadaşları toplandık Namık Kemal Kıbrıs’ta Magosa Kalesi hapsedildi .Beşinci Murat Padişah olunca İstanbul’a döndü 1876 Şurayı Devlet üyeliğini getirildiği Kanuni Esasiye hazırlamakla görevlendirilen kurulda çalıştı. İkinci Abdülhamit  Rus Savaşı’nın başlamasından sonra Namık Kemal’in Midilli Adası’na sürdürdü sonra burada mutasarrıflığına getirildi 1884 .Bir süre sonra Sakız Adası mutasarrıf oldu burada öldüm mesajı bolayırda Şehzade Süleyman Paşa’nın türbesinin yanındadır .Namık Kemal ondokuzuncu yüzyıl Türk şairlerin en ünlülerinden birisidir vatan sevgisini duygularını büyük bir heyecan ve de getirdi .Roman ve tiyatro ile Tanzimat edebiyatında önemli bir yeri vardır tiyatro eserleri Vatan Yahut Silistre Gülnihal Akif Bey Zavallı Çocuk Harzemşah Kara beladır Vatan Yahut Silistre yabancı dillere çevrilmiştir romanları İnebahtı ve mecaz midir Cezmi Türkiye’de tarihi romanın ilk örneğidir tarihle ilgili eserleri da vardır.

Bu yazı 1315 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/