MÜHÜRDAR NEDİR?

Paylaş
 

MÜHÜRDAR NEDİR?

Bilindiği gibi mühür resmi yazışmaların en önemli unsurlarından birisidir bir resmi yazışmanın ciddiyetini ve geçerliliği sağlayan yegane şey mühürdür .Bu anlamda bakıldığında Mühürdar tarihimizde çok önemli bir yere sahip devlet görevlisiydi. Eskiden valilerin ya da sadrazamların imza yetkisini kullananlara Mühürdar denirdi. Bu kişiler hazırlanan belgelere son şekli verildikten sonra bu belgelerin geçerli olabilmesi için vali adına veya sadrazam adına belgelere mühür basarlar dı.

Bir de padişah mührü vardı yani Mührü Hümayun bu çok önemli görev ise Osmanlı devlet adamlarından olan ve aynı zamanda Divan üyesi bulunan nişancıya aitti .Nişancı padişah adına devletin resmi yazışmalarına mühür basardı .Bu sayede devletin kurumsal işleyişi sağlanmış olurdu .Şeyhülislamlık veya sadaret dairesi gibi dairelerde hazırlanan önemli belgeler daha sonra Mühürdar tarafından mühürlenir ve böylece bu belgeler resmi devlet belgeleri haline gelirdi .Nişancı ve Mühürdar lar Osmanlı devlet geleneğinde çok önemli bir yere sahip olmuşlardır .Özellikle nişancıların görevi çok kritiktir nişancılar .Divan toplantılarında devletle ilgili tüm gerekli belgeleri hazırlamak anlaşmalara yazmak bunlara son şeklini vererek padişah mührünü basmak ve görevli kişilerdi.

Bu yazı 140 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler