MUHTARİYET [Özerklik] NEDİR

Paylaş
 

MUHTARİYET [Özerklik]

Hukukta, insan topluluklarına, tüzel kişile­re çeşitli toplumsal faaliyet alanlarında ve bel­li sınırlar içinde tanınmış olan hareket serbesliğine «muhtariyet» (özerklik) denir.

Bir topluluk veya tüzel kişi, kendisini idare edecek kuralların hepsini veya bir kısmını kendisi koyabiliyorsa, buna hakkı varsa, muh­tariyeti var demektir. Bazı hallerde bu hak, devlet tarafından, kanun veya tüzükle düzen­lenir. Muhtariyet, mutlak anlamda ve sınırsız ise, «hâkimiyet» (egemenlik) kavramına eşittir. Bu anlamda muhtariyet, ancak bağımsız dev­letlerde bulunur. Çeşitli muhtariyet şekilleri vardır: a) Fe­dere devletlerde, sınırlı bir yasama hakkına kadar ulaşan siyasi muhtariyet; b) İllerin, belediyelerin haiz oldukları idari ve mali muh­tariyet; c) İktisadi devlet teşekküllerine tanı­nan iktisadi faaliyet muhtariyeti; ç) İdari, mali ve İlmî faaliyet alanlarını da kapsıyan üniversite muhtariyeti gibi. Muhtariyet, hangi alanda tanınmış ise, o topluluk veya tüzel kişi, o alandaki faaliyet kurallarını kendisi koyar, değiştirir ve yürü­tür. Bu hak ona hastır.

Bu yazı 60 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/