Mudanya Ateşkes Antlaşması

Paylaş
 

Mudanya Ateşkes Antlaşması

Mudanya Ateşkes Antlaşması yakın tarihimizin en önemli anlaşmalarından birisidir.Mudanya Ateşkes Anlaşması ile batılı emperyalist devletlerin Türkiye üzerinde ki umutları suya düşmüş ve Türk ulusu tam bağımsızlık konusunda çok önemli bir aşamayı geçmiştir.

Mudanya Ateşkes Antlaşması 11 Ekim 1922 yılında imzalanmıştır Anadolu’da başlayan Kurtuluş Savaşı Mustafa Kemal ve Arkadaşları tarafından olgunlaştırılmış kurulan düzenli ordularla birlikte düşmana karşı hem doğuda hem güneyde hem de Batı Cephesi’nde çok büyük mücadeleler verilmişti .Özellikle Batı Cephesi’nde İngilizlerin desteklediği Yunan Kuvvetleri nerede ise Ankara’yı ele geçirebilecek kadar ilerlemiş ancak Sakarya Meydan Muharebesinde hezimete uğrayarak geri çekilmek zorunda kalmışlardı .Arkasından Türk ordusunun gerekli hazırlıkları tamamladıktan sonra başlattığı Büyük Taarruzla birlikte Yunan Kuvvetleri kısa sürede Ege Bölgesi’nden ve Marmara bölgesinden atılmış ve bu topraklar yine Türk ordusunun ve Türk milletinin tam anlamıyla hakimiyeti altına girmişti .Bu gelişmeler karşısında telaştan İtilaf Devletleri Türk ordularının daha da fazla ilerlemesine engellemek için Barış görüşmelerinde bulunmayı teklif etmiş ve bu teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiştir.

İşte Bursa Mudanya’da imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması bu gelişmeler üzerine İngiltere İtalya Fransa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin katılımıyla sonuca bağlanmıştır. Yunanlılar Anadolu’da yaptıkları işgaller ve halka yaşattıkların dan dolayı toplantıya katılması sakıncalı bulunmuş Yunanistan’ı İngiltere temsil etmiştir .Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil Enise İsmet paşa Mudanya Ateşkes Antlaşması görüşmelerine katılmıştır .

Mudanya Ateşkes Antlaşması Maddelerine bakacak olursak

1.Doğu Trakya 15 gün içerisinde yunanlılarca boşaltılacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne teslim edilecek.

2. Türk ve Yunan kuvvetleri arasında savaş hali sona erecek Türkiye Büyük Millet Meclisi Barış Antlaşması imzalanancaya kadar Doğu Trakya asker göndermeyecek ancak buradaki güvenliği sağlamak amacıyla 8000 Jandarma kuvveti bulundurabilecek di .Bu madde oldukça önemliydi buradaki halkımızın tekrar güvenliğinin sağlanması ve Türk hakimiyetinin Doğu Trakya da ortaya koyması açısından gerekli bir müdahaleydi

3.Önemlilerinden bir tanesi de Boğazlar ve İstanbul konusundaydı. İstanbul ve boğazlar yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisine bırakılacak ancak Barış antlaşması imzalanıncaya kadar İtilaf Devletleri kendi çıkarlarını korumak adına İstanbul’da kalabilecek lerdi.

4.Türk Kuvvetleri Barış yapılıncaya kadar Çanakkale İzmit çizgisini geçmeyeceklerdi ,ancak Barış yapıldıktan sonra diğer bölgeler Türk ordusu tarafından ve Türk Devleti tarafından Hakimiyet altına alınabilecek di

Mudanya Ateşkes Antlaşması Kurtuluş savaşımız açısından tam bir dönüm noktasıdır bu savaşla birlikte Kurtuluş Savaşı’nın silahlı mücadele bölümü sona ermiş ve Türk tarafı girdiği Çetin mücadeleden zaferle çıkmıştır. İstanbul ve Doğu Trakya Savaş yapılmadan alınmıştı ,bilindiği gibi İstanbul’da İngiliz Kuvvetleri ve Fransız Kuvvetleri Hatta İtalyan Kuvvetleri yoğun bir şekilde bulunmaktaydı. Eğer onlar da bir çatışmaya girilseydi bu toprakların geri alınması oldukça zor olabilirdi .Ancak Mudanya Ateşkes Antlaşması’yla tek bir kurşun bile atılmadan İstanbul ve Doğu Trakya ele geçirilmişti .Osmanlı Devleti kağıt üzerinde  hala bulunmaktaydı ancak hukuken sona erdi. Çünkü bu antlaşmayı yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi de ve İstanbul Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde terkedecek di. İngiltere’de Yunan yalnısı Lord George hükümeti istifa etti .Böylece İngilizler tarihlerindeki gördükleri en ciddi kayıplardan birisini yaşadılar .Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın en önemli sonuçlarından bir tanesi İsmet Paşa’nın popülerliğini ve prestijin artmasıydı. İsmet paşa Bu olaydan sonra Lozan Barış Antlaşması’na da temsilci olarak gönderilecek ve giderek Mustafa Kemal’den sonra ikinci adam konumuna erişmeye başlayacaktı .Görüldüğü gibi Mudanya Ateşkes Antlaşması Kurtuluş savaşımız için bir dönüm noktası olup kurulacak olan Yeni devletin yol haritası yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştı.

 

Bu yazı 342 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/