MOZART KİMDİR?

Paylaş
 

MOZART KİMDİR?

Mozart’ın yaşamı bir peri masalı gibi başlar ve çocukluğu bir efsane olarak belirlenir: dört yaşındayken klavsen çalıyor, altısında yaptığı bes­teler, babasını, onun müzik eğitimi­ni bizzat ele almağa yöneltiyordu. Birkaç yıl içinde tam bir virtüöz ol­du; klavsen, keman ve org çalarken doğaçtan besteler yapabiliyor, hattâ orkestra bile yönetebiliyordu.

Harika Çocuğun Avrupa turnesi

Bunlara dayanarak babası, oğlu için Avrupa’da bir dizi konser düzenleme­ğe karar verdi. Ve genç Mozart böylece Fransâ, Belçika, İngiltere, İtalya ve Orta Avrupa’yı dolaştı. Her yerde büyük bir ilgiyle karşılandı, elüstünde tutuldu. Ama halkın en çok hay­ranlık duyduğu şeyin ne olduğunu kestirmek güçtü: herkes bu harika çocuğa mı, yoksa o tarihte belirmiş olan müzik dehasına mı hayrandı? On altı yaşındayken, doğduğu şehrin (Salzburg) başpiskoposu tarafından koro şefliğine atandı. Ama çok kısa zamanda gene özgürlüğüne kavuştu, gene yolculuklar yaptı, sonra da 1780’- de Viyana’ya yerleşti.

sefalet ve şöhret

İki yıl sonra Conslance Weber ile evlendi ve Tuna kıyılarında, hem ba­şarısızlıklarla, hem de birkaç parlak başarıyla dolu çetin bir yaşam sürdü. Art arda, şöhreti de, gözden düşmeyi de, sefaleti de tattı.

1788’de Don Jüan’m Prag’da kazan­dığı zafer onu çok sevindirmişti. Ama Viyana’ya dönmek zorunda kaldı ve burada saray bestecisi oldu.

Mozart’ın son yılları sefalet ve has­talık ile kararmıştır. Son başeserleri  olan, 39, 40 ve 41 numaralı üç senfo­niyi, Sihirli Flüt operasını ve Requieni’i çok zor koşullar altında beste­ledi. 35 yaşında öldü.

Mozart’ın sanatı, uyumlu bir sen­tez halinde çeşitli etkileri birleştirir: Alman ciddîliği, Fransız nükteciliği ve İtalyan zarafeti. Sadeliği ve anlaşılırlığı yönünden, büyük klasiklerin (Bach, Haendel) vârisidir. Derin kaygı ve sonsuz sevinç çelişkileri yö­nünden de romantiklerin (‘Beetho­ven) habercisi sayılır.

Bu yazı 165 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler