Mont Blanc Dağı

Paylaş
 

Mont Blanc Dağı

Avrupa’nın en yüksek dağıdır« «Ak Dağ» anlamına gelir. Alp sıradağlarının üzerinde. Fransa’da Haute Savoie eyaletinde Chamo­nix Vadisi’nin güneyine düşer. 4.810 m. yük­sekliğindeki en yüksek noktası Fransa top­rakları üzerindedir. Eteklerinde ormanlar, hızlı akışlı akarsular bulunur. Yükseklere doğru bitki örtüsü kaybolur, akarsuların da yerini buzullar alır Bunların en tanınmışı «Mer de Glace» (Buz Denizi) adındakidîr.

1893’te Mont Blanc’ın üzerinde bir lâboratuvar kurulmuştur. Ayrıca 1962’de trafiğe açılan bir tünel Fransa ile İtalya’yı dağın al­tından birbirine bağlamaktadır. Bont Blanc’ ın en uc nokrasına ilk önce 1786’da Jacques Balmat adında bir Fransız dağcısı çıkmıştır.

Bu yazı 239 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler