MOLUK ADALARI

Paylaş
 

MOLUK ADALARI

Indonezya ya ait bir takımadadır. Asya’nın en güneydoğusunda, Gine ile Salep (Selebes) Adaları arasındadır; Yeni Gine ile artık Ok­yanusya kıtası başlar. Ekvator çizgisi, bu ada­lardan Halmahera’nm güneyinden geçer.

Adaların yüzölçümü 80.456 km2; nüfusu 900.000; başkenti Ambon’dur.

Kuzeyde Yeni Gine’nin batı ucundan 300 km. doğuda,. Salep (Selebes) Adası’nın ku­zeydoğuya uzanan ucundan 225 km. batıda büyük Haimahera (Jilolo) Adası vardır. Bu adayı Sâlep’ten Moluk Boğazı ayırır. Bunun kuzeyinde Talauer, kuzeybatısında Sangi ta­kımadaları, Filipinler’den Mindanao’nun gü­neyinde küçük adalardır. Talauer adalarının az doğusunda denizin derinliği 7.000 metreyi geçer. Arazi volkaniktir. Ceram’ın güneybatı ucunda küçük Ambon adası vardır.Eyaletin merkezi olan 53.000 nüfuslu Ambon takıma­dalardaki tek şehirdir.

Bu adalar, dünyanın en çok yağış alan yer­leri arasındadır; yıllık yağış ortalaması 2 m/ nin üstündedir. Adalarda ekvator iklimi hü­küm sürer; mevsimler arasında hemen hemen hiç fark yoktur. Tipik bitki örtüsü, tropik or­manlardır.Adalarda demiryolu yoktur. Yüksek, hat­tâ orta öğretim yok gibidir. Indonezya toplu­luğundan olan halk çoğunlukla Müslüman’dır.Putperest, az sayıda Hıristiyan olanlar da vardır. Burası Indonezya’nın en geri bölgelerin­den biridir. Tropik ürünler, bu arada başlıca ihraç maddesi olan Hindistan cevizi ile geçinirler.

Bu yazı 215 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler