Molière Kimdir?

Paylaş
 

Molière Kimdir?

Bir döşemecinin oğlu olan Jean- Baptiste, Paris’te dünyaya geldi. Ço­cukluğu babasının dükkânında geç­ti. Ortaöğrenimini Cizvitlerin yanın­da yaptıktan sonra hukuk okudu ve , avukat oldu. Ama 1643’te bu meslek-ten ayrılarak tiyatroya geçti. Güldürü oyuncusu Bayan Madeleine Béjart ve birkaç arkadaşıyla kurduğu top­luluk çok geçmeden dağıldı (1645).

Artık «Molière» adını almış olan sa­natçı, bu defa taşraya çıkmağa karar verdi. On iki yıl boyunca sürecek olan bu turneler için Molière repertuvarını genişletti: farslar (İtalyan commedia dell’arte’sinden esinlenmiş), komediler, trajediler, trajikomedi­ler, baleler ve pastoraller oynadı.

kralın himayesinde

1657’de Paris’e döndüğünde, kralın kardeşinin aracılığı sayesinde Mo­lière, genç kral Louis XIV huzurun­da bir gösteri sunma ayrıcalığına er­di. Bu, bir zafer oldu ve kral ona Petit-Bourbon’daki tiyatrosunda oy­nama iznini verdi. Kasım 1659’da kü­çük Gülünç Kibarlar güldürüsü, bir skandal yarattıysa da, ona ün kazan­dırdı.

Bu yazı 260 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler