MİYOPLUK NEDİR?

Paylaş
 

MİYOPLUK NEDİR?

Bir göz bozukluğudur. Bu gibi gözlerde ci­simlerin görüntüleri ağtabakalarının (gözün duyar kısmının) önünde kaldığı için miyoplar 5 m. den ötesini iyi göremezler. Miyop gözde göz yuvarlağı normalden daha uzundur .

Miyopluğu doğuran sebeplerin en başında kalıtım (irsiyet) gelir. Almanlar arasında mi­yopların çok oluşunun bundan ileri geldiği ka­bul edilir.

Meslekleri icabı eşyaya yakından bakmak zorunda kalmak da miyopluğu doğuran sebep­lerden biridir. Çünkü, bir şeye çok yakından bakarken göz kasları gerilerek yorulur, kuv­vetini yavaş yavaş kaybeder. Bu gibi gözıer yakına, uzağa göre yapılması gereken uyumu gösteremez. Vücutun zayıf olması da miyop­luğun ortaya çıkmasını kolaylaştırır.

Miyoplar, başlangıçta gazeteyi, kitabı nor­mal okuma mesafesi olan 25 -30 santimden okuyabilirler, yalnız oldukça uzaktaki cisim­leri iyi seçemezler. Vaktinde önlenmezse, mi­yopluk zamanla artar; bu durumda, miyop bir kimse, okuyacağı şeyi burnunun ucuna kadar yaklaştırmak zorunda kalır. Gene bundan do­layı, miyop çocuklar sınıfta karatahtaya yazı­lanları iyi seçemezler. Miyopluk yaşla ilerle­diğinden etek, göz bozukluklarından daha kö­tü sayılır.

Tedavi.— Miyopluğun tedavisinde İki nok­taya önem verilmelidir: Birincisi, daha baş­langıçtan gözlük kullanmalı, böylece miyop­luğun hiç olmazsa ilerlemesi önlenmelidir; İkincisi, çok yakından bakmayı gerektiren iş­leri bırakmalıdır.

Tedavi.— Miyopluğun tedavisinde iki nok­taya önem verilmelidir: Birincisi, daha baş­langıçtan gözlük kullanmalı, böylece miyop­luğun hiç olmazsa ilerlemesi önlenmelidir; İkincisi, çok yakından bakmayı gerektiren iş­leri bırakmalıdır.

Miyopluğun derecesine göre kullanılacak gözlükleri bir göz hekimi, muayeneden sonra, tesbit eder. Gözlük devamlı olarak kullanıl­malı, ayrıca hiç olmazsa yılda bir defa gözleri yeniden muayene ettirmelidir. Böylece, miyopluğun ilerleyip ilerlemediği kollanmış olur Küçük yaşlarda, miyopluk henüz ilerlemeden takılan gözlüklerle, bozukluğun giderilmesi de kabildir.

Miyopluk, kalıtımla ilgili olduğu için, hele miyop ana-babadan doğan çocukların kötü ışık altında okumalarını, çalışmalarını önle­melidir.

Bu yazı 217 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler