MİHRACE NEDİR?

Paylaş
 

MİHRACE NEDİR?

Hindistan’da Müslüman olmıyan yerli hü­kümdarların büyüklerine «mihrace» denir Maharaco büyük raca, kıral demektir.

Hindu mihracelerin en büyükleri, Hindis­tan Türk idaresindeyken, XI-XVII. yüzyıllar da tamamen ortadan kaldırıldı. Bugünkü mih­raceler, iç idarelerinde bağımsız olarak yaşa malarına müsaade edilen oldukça küçük dev letlerin hükümdarıdırlar. Ingilizler de Türkler’den devraldıkları Hindistan’da bu mihra­celere iç bağımsızlık tanıdılar. Hindistan, 1947’de, bağımsız olunca, yeni hükümet bu mihracelerin haklarını geniş ölçüde kıstı, âde­ta şekilden ibaret bir hale getirdi.

Mihraceler, racalar gibi Hindu (Brahman) dır. Ancak, Patiyâla Mihracesi Hindu-Müslü- man karışımı bir din olan Sih dinindendir. Parsî dininden mihrace yoktur, yalnız raca /ardır. Hindistan’ın Müslüman hükümdarları­na «nizam», «han», «emîr», «beylerbeyi», «beyhan», daha çok «nevvâb» denir; hiçbir zaman «mihrace», «raca» denmez. Mihracelerin en zengini, yılda 115 milyon T.L.’na yakın geliri olan Trivankur Mihracesi’dir; Maysur Mihracesi’nin geliri de ona yakındır. En «az» gelirlisi Manipur Mihracesi’ nin geliri yılda 2 milyonu geçer. Mihracelerin mücevher bakımından servetleri muazzamdır. Ancak son zamanlarda birkaçı endüstri ala­nında büyük yatırımlar yapmaya başlamışlar­dır. Batı ve Hindu kültürüne sahip hükümdar­lardır.

Hindistan’ın en büyük yeril devleti bir mihracelik değil, bir Müslüman devleti olan Haydarabat Nizamlığıdır (Bk. Haydarabat) Ne pal hükümdarına da «mihrace» denir. Bu, ta­mamen bağımsız bir devlete sahip olan tek mihracedir .

Bu yazı 151 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler