MEVLEVİLİK NEDİR?

Paylaş
 

MEVLEVİLİK NEDİR?

Mevlâna Celâlettin Rûmî tarafından kuru­lan, oğlu Sultan Velet tarafından düzenlenen bir tarikattir. (Bk. Celâlettin Rûmî, Sultan Velet) Tarikatin başına «çelebi» denirdi Çe­lebi, Mevlânâ’nın torunları arasından seçilir, Konya’da Mevlânâ’nın türbesi olan dergâhta otururdu. Çelebi’nın özel bir mevki, büyük nüfuzu vardı. Osmanlı İmparatorluğumun bel­li başlı şehirlerinde birer mevîevihane bulun­duğu gibi, İstanbul’da büyük teşkilâtlı Mev­levi dergâhları vardı. Mevlevihanenin başına öteki tarikatlerde olduğu gibi «şeyh» denirdi Şeyh, «dede» ler arasından seçilirdi; yalnız, şeyhliği Çelebi’nin tasdik etmesi şarttı. «De­de» 1001 günlük çileyi tamamlıyan dervişe verilen addı.

Mevleviliğin en ilgi çekici tarafı âyinleriy­di. Bu âyinler halka açıktı. İstanbul mevlevihanelerindeki âyinlere Padişahlar da seyirci olarak katılırlardı. Ayinde, «mutrıp» denilen saz heyetiyle «âyinhân» denilen okuyucular bir «âyin-l şerif çalıp okurlar. Dervişler de bu nağmeye uyarak, «semâ» raksı yaparlar, kendilerinden geçercesine dönerlerdi

Mevlevi müziği, dinî Türk müziğinin iki ko­lundan biri olan «tasavvuf müziği»nin en önemli bölümüdür. Mevlevihaneler, yüzyıllar­ca konservatuvar yerini tutmuş, birçok değer­li bestekârlar buradan yetişmiştir  Bir âyin bir saatten fazla sürerdi Güfte, mutlaka Mevlâna’nın şiirlerinden seçilirse de Sultan Velet’in, başka Mevlevi şairlerinin şiir­leri de bestelenmiştir.

Bu yazı 160 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler