Meteortaşı Nedir?

Paylaş
 

Meteortaşı Nedir?

Atmosferde geçen, rüzgâr, yıldırım, dolu, yağmur gibi olaylara toplu olarak «mete­or» denir . Bu arada, yer­çekimine kapılarak düşen göktaşlarına d3 «meteortaşı» denilmiştir. Akanyıldızlar da yere düştükleri zaman «göktaşı» (meteortaşı) adını alırlar .Göktaşlarının çok büyük bir kısmı atmos­ferde yanıp kaybolur, yere düşmezler. Düşen­ler «taş» ve «demir» meteortaşları olmak üzere iki çeşittir. Birinciler, içinde demir zerreleri bulunan çeşitli taşlardan meydana gel­miştir. Bunların bazısı yanardağlardan püs­küren lav kalıntılarını andırır. Taş meteor taşlarmın çoğunun yapısı bildiğimiz taşlar­dan farklıdır. Demir meteortaşlarının hemen hepsi nikelle karışık demirdir Bazılarında bakır, fosfor, ko­balt, kükürt bulunduğu gibi karbon dioksit, azot, hidrojen de bulunur. Meteortaşları uzaydan Dünya’ya gelen biricik şey olma­ları bakımından çok önemli­dir. Ele geçen meteortaşları müzelere gönderilir, bilginler bunları büyük bir dikkatle in­celerler.

Amiral Peary’nln Grönland’ dan getirdiği demir meteorta Arizona (An şiyle, Hobe Meteortaşı şimdiye kadar bilinen meteortaşlarının en büyüğüdür. Peary’nin getirdiği taş 36,5 ton, Güneybatı Afrika’da bu­lunan Hoba Meteortaşı ise 66 ton ağırlığındadır.

meteor taþý anlami-nedir.com

Meteortaşı Kraterleri

Dev boydaki meteortaşları Dünya’ya çarpın­ca, derin çukurlar açarlar. Son derece büyük bazı taşların yeryüzünde aydaki kraterlere benziyen kraterler açtığı görülmüştür. Bu kra­terlerin en önemlisi Kuzey Amerika’da Arizona (A.B.D.) ve Ouebec (Kanada )dadır.

Arizona’daki kraterin çapı 2 km.’ye yakın­dır, derinliği de 170 m. kadardır. Bundan 30.000 yıl kadar önce meydana geldiği sanı­lan bu dev krater üzerinde jeologlar uzun in­celemeler yapmış, bunu ancak milyonlarca ton ağırlığında bir meteortaşının açabileceği­ne kanaat getirmişlerdir. Kraterin içinde, dü­şen meteortaşını görmek mümkün değildir. Yapılan araştırmalarda kraterin çevresinde demir meteortaşları görülmüş, bunun üzerine bu dev meteortaşının yerin dibine gömüldü* ğü tahmin edilmiştir. Gerçekten, yapılan ça­lışmalar sonunda 350 m. derinlikte nikel-de- mir parçalarına raslanmıştır. Burasının me- teortaşının üst yüzü olduğu sanılmaktadır.

Quebec’teki meteor kraterinin çapı ise 4 km.’ye yakındır. Binlerce yıl önce meydana geldiği sanılan bu kraterin de derinliği 400 m.’yi bulur. Yakın zamanlarda en büyük meteortaşı 1908’de Sibirya’ya düşmüş, düştüğü yerin 50 km. çevresindeki bütün ağaçlar yanıp kavrul­muştur. 1923’te yapılan bir keşif sırasında krater bulunmuşsa da meteortaşına raslanmamıştır.

Bu yazı 138 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/