MERKÜR

Paylaş
 

MERKÜR

MERKÜR [Utarit], Güneş Sistemi’nin en küçük, güneşe en yakın gezeğenidir. 4.842 km. çapında bir gezeğen olan Merkür’ün Gü­neş’ten ortalama uzaklığı 57.850.000 km.’dir Güneşe çok yakın olduğu için ya tam güneş batarken, ya da doğarken görünür. Bu yüz­den gerektiği gibi ınceienememiştir. Merkür‘ün yerçekimi Dünya’nınkinin dörtte biri kadardır: Dünya’da 80 kilo gelen bir insan Merkür‘de 20 kilo gelir. Gezeğenin yörünge­sindeki dönüş hızı saniyede 47,8 km.’dir. Uy­dusu yoktur.Merkür, Güneş çevresindeki dönmesini 88 günde tamamlar. Kendi çevresindeki dönme­sini do 88 günde tamamladığı İçin, dünyadan daima aynı yüzü görülür. Merkür‘ün bu iki dönmesini aynı zamanda tamamlamasından dolayı güneşe de daima aynı yüzü dönük ka­lır. Bu yüzden, güneşe bakan yanının sıcak­lığı 340°’den aşağı düşmez. Bu ise, kurşunun erime noktasının üstünde, korkunç bir sıcak­lıktır. Merkür’ün güneş görmiyen yanı ise de­vamlı bir gece içindedir. Buranın sıcaklığı da —253°’dir.

Merkür’ün Hareketleri

Merkür‘ün yörüngesi Dünya yörüngesinin düzlemine göre 7° eğiktir. Yörünge düzlemi Pluto’dan sonra en çok eğik gezeğen Mer­kür’dür. Dünyadan bakılınca, Ay gibi değişik safhalar gösterir. Yörünge düzleminin eğik olması yüzünden Dünya’dan yapılan gözlem­lerde zaman zaman tam Güneş’in üstünden geçer. Bu gibi durumlarda güneşe karşı siyah bir nokta gibi görünür. Merkür‘ün böylece Güneş’in önünden geçişi 3 yıldan 13 yıla ka dar değişen sürelerde olur. Bu geçiş daima mayısın ilk 10 günü ile ekimin ikinci 10 gü nü sırasındadır. Gezeğenin Güneş’in önünden son geçişi 7 ekim 1960’ta olmuştur. Bundan sonra 1970, 1973, 1986, 1993, 1999, 2003 yıllarında yeniden Güneş’in önünden geçe­cektir. Yapılan dikkatli araştırmalar Merkür’de atmosfer olmadığını göstermiştir. Bununla birlikte, bazı incelemelerde gezegende çok hafif bir atmosfer tabakasının bulunması ih­timalini ortaya koymuştur. Bu araştırmalara göre Merkür atmosferinin kalınlığı Dünya’nın kinin ancak binde üçü kadardır. Ote yandan, gezeğenin yüzey şekillerinin Ay’a benzediği sanılıyor.

http://bilelimmi.com/aft-nedir/

http://bilelimmi.com/ispirto-nedir/

http://bilelimmi.com/serce-nedir/

Bu yazı 146 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/