Mercibadık Savaşı

Paylaş
 

 Mercibadık Savaşı

MERCİDABIK MEYDAN SAVAŞI, Yavuz’un Mısır Suriye Türk Memlûk İmparatorluğunu ortadan kaldırmak üzere giriştiği ikinci seferinde kazandığı ilk zaferdir; bu zafer sonun­da Suriye Osmanlı İmparatorluğu toprakları­na katılmıştır.

Mercibadık Savaşı nedenleri ve sonuçları açısından son derece önemlidir.Çaldıran’da İran ezildikten sonra devlet­ler dengesi Türkiye lehine dönmüştü Mısır’ daki Memlûk Devleti derhal askerî tedbirler aldı. Yavuz’un gizli haber alma teşkilâtı, bu Türk imparatorluğunda olup biten her şeyi hemen öğreniyordu. Bu arada       Mercibadık Savaşından önce Halep Beylerbeyi Hayırbay padişaha gizlice sadakat mektubu göndermişti. Yavuz ise, Iran üzerine yeniden sefere çıkacağı propagandas’ ile Avrupa’yı, Asya’yı uyutuyor, İstanbul’da en yakınlarına bile Mısır seferinden söz açmıyor­du; üstelik Mısır Memlûk Sultanı Kansu Guvrî’ye saygı dolu mektuplar, değerli armağanlar gönderiyordu.

 Mercibadık Savaşı na giden süreçte  Vezir-i azam Sinan Paşa 40.000 kişilik bir ordu ile Fırat’ı aşınca, Kahire tehlikeyi anladı. Sultan Kansu, yeğeni Tumanbay’ı saltanat naibi olarak Kahire’de bıraktı, acele Şam’a geidi. Beraberinde Yavuz’un yeğeni Şehzade Kasım da vardı ki, bu, açıkça Osmanlı hü­kümdarım tehdit demekti. Az sonra Halep’e gelen Sultan Kansu, Şah İsmail’e bağlaşma teklif ettiyse de, İran, Çaldıran’da uğradığı yenilgiden henüz toparlanamamıştı, çeyrek yüzyıl daha bu darbeden silkinecek duruma gelemiyecekti. Abbasî Halifesi de Sultan Kansu’nun yanındaydı.

Mercibadık Savaşı için Yavuz, 5 haziran 1516’da ikinci ve sonun­cu seferine çıktı. 24 ağustosta Halep yakın­larında Mercidâbık’ta iki büyük ordu karşı (aştı. Memlûk kuvvetleri 80.000, Osmanlı kuvvetleri 60.000’di; Osmanlılar’ın 300 topu vardı. Memlûkler çok kahramanca çarpışıyor­lardı. Yalnız, Yavuz isabetli bir taktik kulla­narak, sağ ve sol cenahlarını birleştirdi, çem­beri kapatarak, Memlûkler imha etti.    Mercibadık Savaşı nda ölenler arasında 80 yaşlarındaki Memlûk Sultanı Kansu da bulunuyordu. Yavuz’un eline geçen Memlûk Sultanı’nın hâzinesinin değeri bugün­kü paramızla aşağı yukarı 1.650.000.000 T.L/dır

Osmanlılar, 4 gün sonra, nüfusu İstanbul’unkine yakın olan Halep’e girdiler 19 ey­lülde Hama, 21’de Humus, 27’de Şam alın­dı. Yavuz 3 ay burada kaldı. Suriye’de Osmanlı düzeni kuruldu. Lübnan da alındı, san­cak teşkilâtı kuruldu.

 Mercibadık Savaşından sonra  Filistin’i işgale başlıyan Osmanlılar, Sina Yarımadası’na yaklaştılar. Kudüs sancakbeyIiğine Evrenoszade İskender Bey, Gazze sancakbeyliğine de İsa Beyzade Mehmet Bey getirildi. 30 aralıkta, Müslümanların 3. kutsal şehri olan Kudüs, 2 ocak 1517’de de Mısır’ın kapısı sayılan Gazze alındı. Yavuz, 12 000 kandille aydınlatılan Mescid-i Aksâ’da namaz kıldı. Sonra, iyice dinlenen ordusu ile, en büyük cihangirlerin bile başaramadığı, Timur’un geçmeyi göze alamadığı Sina Çölü’nü aşıp Mısır’ı almaya karar verdi .Mercibadık Savaşı Sonuçları itibariyle Osmanlıyı derinden etkilemiştir.

http://bilelimmi.com/menteseogullari-2/

http://bilelimmi.com/sipahi-nedir/

http://bilelimmi.com/asakir-i-mansure-i-muhammedi-ye/

Bu yazı 149 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/