Menhirler ve Dolmenler Nedir?

Paylaş
 

Menhirler ve Dolmenler Nedir?

Dünyanın hemen de her bölgesin­de menhirler ve dolmenler vardır. Ama özellikle Kuzeybatı Avrupa’da (Bretagne, İngiltere, İrlanda) çok sa­yıda bulunur ve bunların, Cilâlıtaş Dcvri’nde Kelt kavimlcri tarafından dikildikleri sanılmaktadır.

Menhirler (Breton dilinde men, taş ve hir, uzun’dan), uzunluğu bazen 10 metreyi bulan, yere dikilmiş iri taş bloklardır. Çoğu zaman düz sıralar (Fransa’da Carnac) veya kromlek oluşturan daireler (Güney İngiltere’de Stonehenge) halinde dizilmiştir. Ba­zıları sivriltilmek veya geometrik mo­tiflerle süslenmek üzere kabasaba yontulmuştur.

Dolmenler (dol, masa ve men, taştan), dikine iki veya üç taş üzerine yerleştirilmiş koskocaman, yatay bir taş bloktur. Bazen yan yana sıkışık olarak yerleştirilir ve «üzeri kapalı bir yol» meydana getirir.

pek bilinmeyen kökenler

Arkeologlar menhirlerle dolmenleri genel olarak megalit (Yunanca me- gas, büyük ve lithos, taş’tan) adı al­tında toplarlar. Böylece bir «megalitik uygarlık»tan söz edilir. Bu ka­dar kocaman (bazen ağırlığı 300 to­nu geçer) kaya parçalarının taşınıp dikilmesi için kullanılmış olan ve oldukça ileri teknikleri gerektiren yön­temler bizim için henüz bir sırdır.

Danimarka, İsveç, Norveç, Korsi­ka, Sardinya, Sicilya, İspanya, hattâ Asya’da rastlanan bu anıtlar, Tarih­öncesi zamanların sonunda insan göç­lerinin ilerleyişini izlememize yar­dımcı olur. Bunların, Ispanya’da Almeria bölgesinden gelmiş Iberler ta­rafından Avrupa’ya getirildiği sanılır.

ölülere tapmaya bağlanan bu megalitlerin dinsel veya cenazeye ilişkin bir görevi olduğu sanılıyor. Belki de ölülerin anısını yaşatmak için veya mezar olarak dikilmişlerdir. Bazı dol­menlerin altında, ölüyle birlikte gö­müldüğü tahmin edilen eşya ve silâh­lar bulunmuştur. Bazıları da dolmen­lerin kurban masaları olarak kulla­nılması ihtimalini öne sürerler.

Bu yazı 51 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/