Méliès Kimdir?

Paylaş
 

Méliès Kimdir?

Méliès, bir Paris tiyatrosunda hok­kabazlık ve gözbağcılık (illüzyonist­lik) yaptığı sıralarda Lumière Kar­deşler, sinematografı halka sunmuşlardı. Bu yeni icadın çekimine hemen İ kapılan Méliès, onu, gösterilerini ye­nilemenin ilgi çekici bir yolu olarak görüyordu.O zaman kamerayı kullanmayı öğ­rendi ve böylece dünyanın ilk sinema yöneticilerinden biri oldu. 1896’- dan 1912’ye kadar 500’e yakın filim yaptı, bunların hem senaryocusu, hem çekimcisi, hem dekorcusu, hem kostümcüsü, hem yapımcısıydı. Pa­ris yakınlarında, Montreuil’de ilk çe­kim stüdyosunu (1897) kuran, ilk yapımevini açan (1902) ve ilk sinema hilelerini bulan hep Méliès’dir.

Perrault masallarından veya Jules Verne’nin romanlarından serbestçe uyarladığı eserlerinde Méliès, periler ve harikalar âlemine ayrı bir yer ver­miştir. Gözbağcılık sanatından da ya­rarlanarak tiyatro makinesinin gele­neksel yöntemlerini (gizlenebilir de­korlar, göz aldatıcı öğeler, yerde açı­lan kapaklar) ustaca kullanmış ve bunlara görüntü hilelerini de (üst üs­te baskı, hızlı çekim ve buğulu çe­kim) eklemiştir. Méliès aktüalite filimleri de yaptı ancak, sahneler hep stüdyoda ve figüranlarla çekilmişti.

http://bilelimmi.com/mediciler-kimdir/

http://bilelimmi.com/alp-arslan-kimdir/

http://bilelimmi.com/ali-kemal-kimdir/

Bu yazı 197 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler