• DOLAR
  6,8138
  %-0,10
 • EURO
  7,5883
  %0,29
 • ALTIN
  381,22
  %0,53
 • BIST
  8,5001
  %0,86
MEDLER

MEDLER

.

MEDLER

Tarihte, İran’ın kuzeybatı ve batı bölgesin­de yerleşmiş bir kavimdir. Çok eski bir geç­mişi vardır. M. O. 1000 yıllarından kalma Asur yazıtlarında bile zaman zaman tehlikeli olmaya başlıyan Medler’in sözü geçer

Medler, başlangıçta, dağınık bir halde ya­şıyorlar, birliklerini korumak için çok güçlük çekiyorlardı. Bir yandan Asurluiar, öte yan­dan Kîmmerler’le, İskitler’le çarpışmak zo­runda kalmışlar, çok yıpranmışlardı.

Keyaksar adlı bir hükümdar Medleri topla­mayı başardı, bu kadarla da kalmayıp Iskit- ler’in kıralı Msdiyes’i hileyle bir ziyafete ça­ğırtıp sarhoş etti, sonra da öldürttü (AA.O. 625). Böyleee başsız kalan Iskider’in Medya’ dan çıkartılması kolaylaşmış oldu.

Keyaksar bundan sonra Babilliler’le anla­şıp Asur’un başkenti olan Ninova’yı kuşattı

(M. O. 612). Böyleee, Asur devleti de tarihe karıştı. Kuzey Mezopotamya Medler’in eğe- menliğine girmiş, aynı zamanda tarihte İkin­ci Babil Kırallığı kurulmuş oluyordu.

Lidya-Med Savaşı

AAedler, Keyaksar’ın kırallığı altında ülke­lerini genişletmek yolunu tuttular. O sıralar da Lİdyahiar, Kimmerler’i Anadolu’dan çıkar­tarak Kızılırmak kıyılarına kadar ilerlemişler­di. Öte yandan, Medler de Anadolu’ya kadar gelip, Kızılırmak’ın karşı kıyısına dayanmış­lardı. İki devlet arasındaki kanlı savaş tam beş yıl sürdü (M. Ö. 590-585). Beşinci yılın sonlarına doğru iki taraf da birer hakem se çerek, bir anlaşmaya vardılar. Bunda bir te­sadüfün de payı oldu: Gün ortasında birden­bire güneş tutulup etraf kararıvermişti.

Bu anlaşmada, sınır olarak Kızılırmak ele alındı. Lidya Kıralı Alyat kızını Keyaksar’ın oğlu Astiyag (Efrasiyab)la evlendirdi. Ayrı­ca iki kıral, birbirlerinin kanından emerek, kan kardeşi oldular.

Keyaksar öldükten sonra Medler’in başına Astiyag geçti. Yalnız, bu yetersiz bîr adamdı. Bir gece, rüyasında, torununun, tacını, tahtını elinden aldığını görmüştü. Kızının, böyle bir çocuk dünyaya getireceğinden korkarak onu Med prenslerinden biriyle değil de, onlarca çok hakir görülen Pers prenslerinden biriyle evlendirdi. Tarihçi Heredotos’a göre bu rüya gene gerçek olmuştur: Astiag’ın kızı Prenses Mandana ile Pers I. Kambis’ten doğan çocuk büyüyünce II. Kuruş adiyle Persler’in başına geçmiş, kısa zamanda AAedler’i egemenliği al­tına aimştır (AA. O. 550). İran’da kurulan Pers egemenliği uzun zaman sürdü (Bk. Pers- ler; Kuruş II.).

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YORUM