Mecusilik Nedir?

Paylaş
 

Mecusilik Nedir?

 

Mecusilik ateşe tapanların dinine ve bunların oluşturduğu topluluğa denir. Bu din eski DOĞA dinleri niteliğini taşır .Bugün Hindistan’da yaşayan Mecusiler Zerdüşt dinine çok bağlıdırlar. Doğa güçlerini aydınlık Tanrısı Ahuramazda’nın yeryüzünde bir görünüşü bir belirtisi olarak yorumlarlar .Ateş toprak su gibi doğal varlıkları onlar için kutsaldır .Ölülerini görmez Sessizlik Kulesi adını verdikleri yüksek bir yere bırakırlar .Bu ölüleri  Akbaba gibi kuşlar yer. Mecusiler eski İranlıların Hindistan’a gitmiş torunları sayılır .Fakat bu dine yerli hintlilerde girmişlerdir.

Mecusiliğin temellerine baktığımızda Asurluları görmekteyiz.Asurlular yukarı mezopotamyada kurulduktan sonra çok büyük bir imparatorluk kurmuşlar ve çevre bölgeleri zorla ele geçirrek buralara sadece askeri güçlerini değil sosyal ve özellikle dini inanışlarınıda zorla dayatmışlardı.İşte iran bölgesine hakim olan asurlular buraya kendi dinleri olan bozuk Sabiilik anlayışınıda taşımışlardı.Halbuki İranlılar daha önce Hz İbrahimin getirdiği hak din üzerinde yaşamaktaydılar.

Asurlular Sabiilik anlayışları gereği doağadaki güçleri mesela güneşi ayı yıldızları kutsal sayıp bunları tanrılaştırmakta hatta kendi elleriyle yaptıkları putlarıda tanrı yerine koyup tapınmaktalardı.Asurluların bu bozuk din anlayışı ne yazıkki bir süre sonra İranda giderek yaygınlaştı ve halk tarafından benimsendi.Saabilik inanışının sonraki dönemlerinde yine doğadaki en temel şeylerden olan ateşe gerektiğinden büyük bir önem atfedilmiş ve ateşi tanrı kabul edebilecek kadar sapkınlaşmışlardır.İşte  bu yüzden Mecusilik anlayışının temelinde aynı zamanda ateşe tapmada vardır.

Mecusilik anlaşında çok önemli olan ateşe tapma geleneğini tarihte ilk ortaya çıkaran kişi Mecus adında bir kimseydi.İşte bu yüzden bu dine katılanlara daha sonra mecusi denmiştir.
http://bilelimmi.com/meddah-nedir/

http://bilelimmi.com/bati-hunlari/

http://bilelimmi.com/kult-nedir/

Bu yazı 517 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Kategoriler