Matisse Kimdir?

Paylaş
 

Matisse Kimdir?

Hukuk öğreniminden sonra Saint Quentin’de avukat kâtibi olarak ça­lıştı. Resme ilgi duymağa başladı ve Paris’te Yüksek Güzel Sanatlar Okulu’na, Gustave Moreau’nun atelyesine girdi. Ustasının öğütlerine uyarak do­ğa resimleri yapan Matisse, Louvre’da da birçok eser kopya etti.

fovizmin babası

Pissarro ve ‘Cezanne ile tanıştı, on­ların etkisiyle ‘izlenimciliğe yöneldi. Bununla birlikte, çok geçmeden bu akımdan uzaklaşıp kişiliğini fov tar­zıyla kanıtladı.

Fovizm, 1905 Sonbahar Sergisi ile birlikte yeşermeğe başlayan bir re­sim tarzıdır. Bu sergide bir eleştir­men, genç ressamların tuvallerinin sunulduğu salonlardan biri için «cage aux fauves» (yırtıcı hayvanlar kafe­si) deyimini kullanmıştı. Bu ad bun­dan sonra Matisse’in ve onun dostu olan Marquet, Braque, Rouault, Dufy, Vlaminck’in resim tarzının adı olacaktır.

Fovizm, her şeyden önce tuval üze­rinde saf renklerin yan yana kulla­nılmasıdır. Sanatçı biçimleri aslına uygun olarak tasvir etmekle uğraş­maz, daha çok, onlar karşısında duy­duğu heyecanları, renklerin zengin ahengi içinde dile getirmeğe çabalar.

Biçimlemenin ve ışık-gölge etkile­rinin yarattığı nüanslar, yerini, çizim­deki şaşırtıcı sadeliğe ve çoğu zaman siyahla kuşatılmış, canlı renk tonla­rının yine şaşırtıcı olan uyumuna bı­rakarak yok olur. Işık, tablonun yü­zeyine eşit ölçüde dağılır ve orada nesnenin uzaydaki hacmini belirteu sadece renktir.

 

gravürcü ve heykeltıraş

Eserlerinin kazandığı büyük başa­rı, Matisse’e araştırmalarını sürdür­me olanağını verdi. Tarzı daha esnek­leşti, daha zarifleşti. Bu, genç kadın­ları (Odalıklar) ve parlak renkli, u- yumlu tuvallerle kumaşları çizdiği dönemdir.

Matisse’in eseri, çok sayıda tüy ka­lemle ve kömür kalemle çizilmiş de­seni de içerir. Ayrıca kitap da resim­lemiş (Mallarme’nin Şiirler’i) ve beş yüze yakın gravür yapmıştır (ofort, litografya). Bronz heykelcilik ve süs­lemecilikten (Vence Kilisesi) başka f Matisse, hayatının sonunda, yapıştır­ma kâğıt tekniğini de uygulamış ve böylelikle, uyum ve renk dolu özgün kompozisyonlar (çiçekler, dansözler) . ıtapjaıştm Fovizmin babası olan Maüsse, çok kısa zamanda yeni yollara (kübizrrtt gerçeküstücülük, gibi) ve öğretilere yönelmiştir.

Bu yazı 96 kere okundu.
Etiketler:
Matisse Matisse Kimdir
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Kategoriler
http://bilelimmi.com/bilelimmi-com-hakkinda/ http://bilelimmi.com/iletisim/